NICOLE E-News December 2014

NICOLE E-News December 2014

 NICOLE is the Network for Industrially Contaminated Land in Europe. Miljøringen is member to this network and presents all the...

Call for entries on the NICOLE 2015 Technology award document

Hope your company will be interested to share experiences and win the award. The topic is:“Innovative Investigation or Remediation Technology...

Byggavfallskonferansen 28. og 29. januar 2015 – Oslo Kongressenter

Undertittelen på konferansen er Sortering og avfallsbehandling. Hvilke rammebetingelser får vi i fremtiden? Er 100 % kildesortering på byggeplass mulig...

Velkommen til fagtreff 01. desember med Norsk vannforening

    Mikroplast i avløp, hva er problemet og hva bør gjøres?   Velkommen til fagtreff 01. desember med Norsk vannforening Mikroplast, det vil...

NICOLE E-News November 2014

NICOLE E-News November 2014

NICOLE E-News November 2014   A very successful workshop On the 6th and 7th of November 2014, NICOLE had another...

Takk for hyggelig og interessant seminar i Trondheim 11. og 12. november 2014!

Takk for hyggelig og interessant seminar i Trondheim 11. og 12. november 2014!

  Foredragene finner du her! Takk til alle engasjerte foredragsholdere og deltakere. Og takk til Vannforeningen for godt samarbeid!

Miljøringens studentstipend for 2014 gikk til Tiril Klunderud (UiB) og Katharina Halbach (NTNU)!

Stipendvinnerne ha fått 10 000 kr hver. Tiril Klunderud studerer ved Universitetet i Bergen. Hun tar mastergrad i biolog med...

Call for Volunteers – Organisation Committee – NICOLE workshop Spring 2015 – Manchester, UK

   In the Spring of 2015, NICOLE  plans to hold a workshop in Manchester, UK to explore the theme of “ Unconventional...

Miljøringen og Den norske vannforening inviterer til felles seminar 11.-12. november i Trondheim!

Tema for seminaret er " Forurensning fra land til vann - utfordringer, erfaringer og løsninger". Havet og kysten er fundamentet for Norges velstand. Vi har lenge høstet rikdommer fra fiske og fangst, industri, olje- og gassutvinning og skipsfart. Kysten og havet preger vår kultur og er viktige områder for rekreasjon og bosetning. En forutsetning for at vi framover kan sikre oss ressurser og rikdommer fra kysten og havet er at miljøet ivaretas. I dag vet vi at havet og kysten er sårbare områder. Havstrømmer fra fjerne land fører med seg forurensning til kysten, og fra land via elver transporteres næringssalter og miljøgifter.

sdvf

Styret i Miljøringen har vedtatt at det årlige «Miljøringens stipend til yngre fagpersoner» fra 2014 skal erstattes av «Miljøringens studentstipend».