Temamøter/Webinarer

16.-17. april 2024

Temamøte «Helhetlig miljøforvaltning» 16.-17. april 2024 hos Miljødirektoratet. Inkludert Årsmøte 2024

Utført. Presentasjoner finner du under «Arkiv»

22. – 23. november 2023

Temamøte «Bærekraftig massehåndtering» i Moss på det nye Hotel Riviera på Verket, på tomten til gamle Moss Jernverk. Samarbeid med nettverket Grønn Anleggsektor. Jubileumsmarkering Miljøringen 30 år

Utført. Presentasjoner finner du under «Arkiv»

14.-15. mars 2023

Temamøte og årsmøte hos Miljødirektoratet. Disponering av masser og deponier –forurensning i vann og sedimenttiltak

Utført. Presentasjoner finner du under «Arkiv»

9. desember 2022

Webinar «Jord som avfall og råstoff».

Utført. Presentasjoner finner du under «Arkiv»

16. og 17. mars 2022

Temamøte «Risikovurdering og tiltaksbehov på land og i sjø» / Årsmøte

Utført. Presentasjoner finner du under «Arkiv»

17. og 18. november 2021

2-dagers temamøte/webinar hos Miljødirektoratet i Oslo «Massehåndtering/overvåking». 

Utført. Presentasjoner finner du under «Arkiv»

7. sept. 2021

Webinar med arbeidstittel «Massetipper og deponier – nå og fremover». 

Utført. Presentasjoner finner du under «Arkiv»

23. mars 2021

Webinar «PFAS».

Utført. Presentasjoner finner du under «Arkiv»

19. nov. 2020

Webinar. «Kilder og spredning av miljøgifter«. 

Utført. Presentasjoner finner du under «Arkiv»
28. mai 2020

Webinar om spredning av miljøgifter / Årsmøte

Utført. Opptakene finner du under «Arkiv»
11. og 12. mars 2020

AVLYST

Temamøte i Oslo, Miljødirektoratet.
«Kilder og spredning av miljøgifter»

AVLYST/UTSATT inntil videre grunnet COVID-19. Deler av programmet omgjøres sannsynligvis til webinar som kjøres i løpet av våren/høsten 2020. Se invitasjon og påmeldingsinfo for det avlyste møtet

28. og 29. okt 2019

Felles seminar i Trondheim. Miljøringen i samarbeid med Vannforeningen

Utført. Presentasjonene finner du under «Arkiv»
6. og 7. mars 2019

Temamøte i Oslo, Miljødirektoratet.
«PFAS» og «Bærekraft og klimatilpasning»

Utført. Presentasjonene finner du under «Arkiv»

13. og 14. nov
2018

Temamøte i Sandefjord. 
«Opprydning i havner og deponier. Erfaringer, utfordringer og etterbruk»

Utført. Presentasjonene finner du under «Arkiv»

14. og 15. mars 2018

Temamøte i Oslo, Miljødirektoratet.
«Plastforurensning. Tiltaksmetoder. Miljøplaner»

Utført. Presentasjonene finner du under «Arkiv»

8.-9. nov.
2017

Temamøte i Oslo, Miljødirektoratet.
«Massehåndtering og spredningsvurderinger»

Utført. Presentasjonene finner du under «Arkiv»

8.-9. juni
2017

Temamøte i Hammerfest.
«Akutt forurensning og beredskap. Forurensede sedimenter. Nordområdene»

Utført. Presentasjonene finner du under «Arkiv»

16. mars
2017

Temamøte / årsmøte hos NGI i Oslo.
«Tung blanding av faglig påfyll»

Utført. Presentasjonene finner du under «Arkiv» 

2. og 3. nov.
2016

Temamøte i Oslo, Miljødirektoratet. 
«Miljøforvaltning i kommunene –  utfordringer og erfaringer»

Utført. Presentasjonene finner du under «Arkiv» 

25. og 26. mai
2016

Temamøte i Hamar.
«1. Miljøutfordringer i samferdselsprosjekter 2.Forurensning med løsemidler»

Utført. Presentasjonene finner du under «Arkiv»

14. mars 
2016

Temamøte / årsmøte på Skøyen, Oslo.
«Spor og spredning av forurensning»

Utført. Presentasjonene finner du under «Arkiv»

27. – 28. okt
2015

Temamøte i Stavanger.
«Miljøgifter i mennesker. Renere Havner. Gruver og miljø»

Utført. Presentasjonene finner du under «Arkiv»

2.-3. juni
2015

Temamøte på Fornebu.
«Dag 1.Juridisk ansvar for opprydding, ny kartlegging av
bakgrunnsnivåer og sanering av oljeutslipp. Dag 2.
Forurensning med kvikksølv og brannskum (PFAS) –
aktuelle miljøgifter som bekymrer»

Utført. Presentasjonene finner du under «Arkiv»
24. mars
2015

Temamøte / årsmøte i Oslo.
«Bruk og håndtering av spesielle typer av masser – en tilgang eller en belastning?Eksempler fra miljøutfordringer om: Pukk – radon – gruver – sjøbunn – biokull»

Utført. Presentasjonene finner du under «Arkiv»
11.-12. nov.
2014

Seminar i samarbeid med Miljøringen og Norsk vannforening i Trondheim.
«Forurensning fra land til hav – utfordringer, erfaringer og løsninger»

Utført. Presentasjonene finner du under «Arkiv»
3.-4. juni
2014

Temamøte i Oslo.
«Massehåndtering – aktuelle løsninger og fremtidige perspektiver»

Utført. Presentasjonene finner du under «Arkiv»
17. mars 
2014

Temamøte/årsmøte i Oslo.
«Ny erfaring og forskning på opprydding i forurenset grunn og sedimenter»

Utført. Presentasjonene finner du under «Arkiv»