Temamøter/Webinarer

23. mars 2021

Webinar under planlegging (inkl. årsmøte)

Se mer info
19. nov. 2020

Webinar. “Kilder og spredning av miljøgifter“. Påmeldingen er i gang

Utført. Opptakene finner du under “Arkiv”
28. mai 2020

Webinar om spredning av miljøgifter / Årsmøte

Utført. Opptakene finner du under “Arkiv”
11. og 12. mars 2020

AVLYST

Temamøte i Oslo, Miljødirektoratet.
“Kilder og spredning av miljøgifter”

AVLYST/UTSATT inntil videre grunnet COVID-19. Deler av programmet omgjøres sannsynligvis til webinar som kjøres i løpet av våren/høsten 2020. Se invitasjon og påmeldingsinfo for det avlyste møtet

28. og 29. okt 2019

Felles seminar i Trondheim. Miljøringen i samarbeid med Vannforeningen

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”
6. og 7. mars 2019

Temamøte i Oslo, Miljødirektoratet.
“PFAS” og “Bærekraft og klimatilpasning”

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”

13. og 14. nov
2018

Temamøte i Sandefjord. 
“Opprydning i havner og deponier. Erfaringer, utfordringer og etterbruk”

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”

14. og 15. mars 2018

Temamøte i Oslo, Miljødirektoratet.
“Plastforurensning. Tiltaksmetoder. Miljøplaner”

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”

8.-9. nov.
2017

Temamøte i Oslo, Miljødirektoratet.
“Massehåndtering og spredningsvurderinger”

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”

8.-9. juni
2017

Temamøte i Hammerfest.
“Akutt forurensning og beredskap. Forurensede sedimenter. Nordområdene”

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”

16. mars
2017

Temamøte / årsmøte hos NGI i Oslo.
“Tung blanding av faglig påfyll”

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv” 

2. og 3. nov.
2016

Temamøte i Oslo, Miljødirektoratet. 
“Miljøforvaltning i kommunene –  utfordringer og erfaringer”

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv” 

25. og 26. mai
2016

Temamøte i Hamar.
“1. Miljøutfordringer i samferdselsprosjekter 2.Forurensning med løsemidler”

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”

14. mars 
2016

Temamøte / årsmøte på Skøyen, Oslo.
“Spor og spredning av forurensning”

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”

27. – 28. okt
2015

Temamøte i Stavanger.
“Miljøgifter i mennesker. Renere Havner. Gruver og miljø”

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”

2.-3. juni
2015

Temamøte på Fornebu.
“Dag 1.Juridisk ansvar for opprydding, ny kartlegging av
bakgrunnsnivåer og sanering av oljeutslipp. Dag 2.
Forurensning med kvikksølv og brannskum (PFAS) –
aktuelle miljøgifter som bekymrer”

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”
24. mars
2015

Temamøte / årsmøte i Oslo.
“Bruk og håndtering av spesielle typer av masser – en tilgang eller en belastning?Eksempler fra miljøutfordringer om: Pukk – radon – gruver – sjøbunn – biokull”

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”
11.-12. nov.
2014

Seminar i samarbeid med Miljøringen og Norsk vannforening i Trondheim.
“Forurensning fra land til hav – utfordringer, erfaringer og løsninger”

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”
3.-4. juni
2014

Temamøte i Oslo.
“Massehåndtering – aktuelle løsninger og fremtidige perspektiver”

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”
17. mars 
2014

Temamøte/årsmøte i Oslo.
“Ny erfaring og forskning på opprydding i forurenset grunn og sedimenter”

Utført. Presentasjonene finner du under “Arkiv”