Styret

Etter valg på årsmøtet den 16.03.22 har styret i Miljøringen følgende sammensetning:

Styreleder Morten Jartun
NIVA, Seniorforsker (PhD)
morten.jartun@niva.no
913 70 188
 
Styremedlem Paul Sverdrup Cappelen
NGI, Avdelingsleder Bærekraftige geoløsninger (Siv. ing./M.Sc)
paul.cappelen@ngi.no
930 38 656
Paul cappelen

Styremedlem Silje Røysland
Multiconsult, Seniorrådgiver ytre miljø (M.Sc) silje.roeysland@multiconsult.no
901 89 178

 Silje Roysland

Styremedlem Randi Warland Kortegaard 
Ragn-Sells AS, Direktør Treatment & Detox
randi.warland.kortegaard@ragnsells.com
928 68 376

Styremedlem Anette Fenstad
Rådgiver forurensning, konstituert avdelingsleder Miljørettet helsevern og forurensning, Miljøenheten, Trondheim kommune
anette.fenstad@trondheim.kommune.no
915 18 991

 

Styremedlem Lars Evensen Paulsrud
Miljøsjef Veidekke Norge
lars.paulsrud@veidekke.no
977 47 426

 

 

 

Valgkomite for nye styremedlemmer til 2023: Jens Laugesen, DNV (leder) Siri Greiff, Multiconsult Norge AS  og Thomas Jølstad Henriksen, AF Decom AS