Styret

Etter valget på årsmøtet den 16.04.24 har styret i Miljøringen følgende sammensetning:

Styreleder Randi Warland Kortegaard 
Ragn-Sells AS, Direktør Treatment & Detox
randi.warland.kortegaard@ragnsells.com
928 68 376

Styremedlem Anette Fenstad
Trondheim kommune, Avdelingsleder Forurensning, Klima- og miljøenheten
anette.fenstad@trondheim.kommune.no
915 18 991

 

Styremedlem Lars Evensen Paulsrud
Veidekke Norge, Miljøsjef 
lars.paulsrud@veidekke.no
977 47 426

 

Styremedlem Gøril Aasen Slinde
Norges Geotekniske Institutt AS, Avdelingsleder Bærekraftige geoløsninger
Goril.Aasen.Slinde@ngi.no
416 98 983

 

Styremedlem Thomas Hartnik
NIBIO, Divisjonsdirektør Miljø og naturressurser
thomas.hartnik@nibio.no
926 94 021

Styremedlem Eli Smette Laastad
WSP Norge AS, Seniorrådgiver ytre miljø
eli.smette.laastad@wsp.com
976 22 275

 

 

 

Valgkomite for nye styremedlemmer til 2025: Jens Laugesen, DNV (leder) Siri Greiff, Multiconsult Norge AS  og Thomas Jølstad Henriksen, AF Decom AS