Medlemsregister

For å sortere, for eksempel på “virksomhet”, klikk på kolonnetittel.

Displaying 1–50 of 93 1 2
Firmanavn Adresse Kontakt Epost Telefon Nettside Virksomhet
AF Decom Innspurten 15, Postboks 6272 Etterstad, N-0603 Oslo Thomas Jølstad Henriksen thomas.jolstad.henriksen@afgruppen.no 906 25 322 https://afgruppen.no/ Entreprenør
Agder marine as Marviksveien 120, 4632 Kristiansand S Petter Høivold petter@agdermarine.no 38042290 http://www.agdermarine.no Entreprenør
ALS Laboratory Group Norway As Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo Torgeir Rødsand torgeir.rodsand@alsglobal.com 22131801 http://www.alsglobal.no Analyselab.
Alta kommune Postboks 1403, 9506 ALTA Jon-Håvar Haukland jonhavar.haukland@alta.kommune.no 78 45 51 35 / 913 42 536 http://www.alta.kommune.no Kommune
Arendal kommune Postboks 503 4898 Grimstad Sten Terje Jørgensen sten.terje.jorgensen@arendal.kommune.no 37013000/95 80 86 31 http://www.arendal.kommune.no Kommune
Asplan Viak as Abelsgt 9 Trondheim Mari Vestland mari.vestland@asplanviak.no 971 99 169 http://www.asplanviak.no Konsulent
Avfall Sør as Pb. 4094, 4689 Kristiansand S Britt G. Iversen bgi@avfallsor.no 38 17 70 72 http://www.avfallsor.no Mottaks-/ Behandlingsanlegg
Avinor as Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo Trine Reistad trine.reistad@avinor.no 909 47 461 http://www.avinor.no Eiendom
Bærum kommune 1304 Sandvika Mona Trehjørningen mon.trehjorningen@baerum.kommune.no 67504418 http://www.baerum.kommune.no Kommune
Bane NOR Biskop Gunnerus' gate 14, Oslo Gry Dahl Gry.Dahl@banenor.no 456 33 963 http://www.banenor.no Eiendom
Bergen kommune Postboks 7700, 5020 Bergen Kolbjørn Akervold kolbjorn.akervold@bergen.kommune.no 91596670 http://www.bergen.kommune.no Kommune
Bergmesteren Raudsand as Vågeveien 7, 6509 Kristiansund Harald Storvik harald@envoilution.com 982 44 677 http://- Mottaks-/ Behandlingsanlegg
Bodø kommune Pb. 319, 8001 Bodo Ingunn Øvsthus ingunn.ovsthus@bodo.kommune.no 75 55 52 00 http://www.bodo.kommune.no Kommune
Boskalis Sweden ab Vassgatan 3D, 4150 SE 41502 Göteborg, Sverige Michael Törnqvist mt@boskalis.se +46 315 07 338 http://www.boskalis.se Entreprenør
Cowi as Postboks 4220 Torgarden N-7436 Trondheim Ingvild Bjelland Lende ible@cowi.no 478 50 607 http://www.cowi.no Konsulent
Direktoratet for Mineralforvaltning Leiv Eirikssonsvei 39, 7040 Trondheim Randi Grini randi.grini@dirmin.no 73 90 40 50 http://www.dirmin.no Statlig
DMR miljo og geoteknikk AS Maridalsv. 163. 0461 Oslo Michael E. Nielsen men@dmr.as 94 05 00 00 http://www.dmr.as Konsulent
DNV GL as Veritasveien 1, 1322 Høvik Jens Laugesen jens.laugesen@dnvgl.com 970 269 58 http://www.dnvgl.com Konsulent
Eurofins Environment Testing Norway as Møllebakken 50, Pb 3055, 1506 Moss Beate Sjøberg Beate.Sjoberg@eurofins.no 991 12 236 http://www.eurofins.no Analyselab.
Fana Stein & Gjenvinning as Fanaveien 221, 5239 Rådal Karsten Gundersen karsten@fsg.no 55 11 87 00 http://www.fsg.no Mottaks-/ Behandlingsanlegg
Forsvarsbygg Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo Harald Bjørnstad harald.bjornstad@forsvarsbygg.no 959 27 778 http://www.forsvarsbygg.no Eiendom
FREVAR KF Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad Maryanne Ågård Hansen hmaa@frevar.no 69357340 / 41449415 http://www.frevar.no Mottaks-/ Behandlingsanlegg
Fylkesmannen i Agder Ragnvald Blakstadsvei 1, 4838 Arendal Ildiko Nordensvan fmavino@fylkesmannen.no 37 01 75 51 http://www.fylkesmannen.no/nb/agder/ Fylkesmannen
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset, 6404 Molde Thomas Aurdal fmmrthau@fylkesmannen.no 71 25 84 67 http://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal Fylkesmannen
Fylkesmannen i Nordland Statens Hus, Moloveiene 10, 8002 Bodø Oddlaug E. Knutsen fmnooek@fylkesmannen.no 75 53 15 55 http://www.fylkesmannen.no/Nordland Fylkesmannen
Fylkesmannen i Oslo og Viken Pb. 8111 Dep, 0032 Oslo Anne Skogen fmoaksk@fylkesmannen.no 22 00 36 69 http://www.fylkesmannen.no/ov Fylkesmannen
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59, 4001 Stavanger Marit Sundsvik Bendixen fmromsb@fylkesmannen.no 922 49 0 43 http://www.fylkesmannen.no/rogaland Fylkesmannen
Fylkesmannen i Troms og Finnmark Statens hus, 9815 Vadsø Per Kristian Krogstad fmtrpkk@fylkesmannen.no 952 19 340 http://www.fylkesmannen.no/tf Fylkesmannen
Fylkesmannen i Trøndelag Statens Hus, Pb 4710, Sluppen, 7468 Trondheim Torill Espedal fmsttes@fylkesmannen.no 72 19 92 04 http://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/ Fylkesmannen
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Pb. 2076, 3103 Tønsberg Trine Bull-Hansen fmvetbh@fylkesmannen.no 33 37 11 59 http://www.fylkesmannen.no/vt Fylkesmannen
Fylkesmannen i Vestland Pb. 7310, 5012 Bergen Kjell Kvingedal fmhokkv@fylkesmannen.no 55572312/97504050 http://www.fylkesmannen.no/vl Fylkesmannen
Geode Consult Pb 97, N 1378 Nesbru Elisabeth Håker Sanne esanne@geode.no 990 11 431 http://www.geode.no Konsulent
Geovita as Lilleakerveien 4A, 0283 Oslo Torbjørn Johansen torbjorn.johansen@geovita.no 22 51 31 90 http://www.geovita.no Konsulent
Gjovik kommune Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik Inger Katharina Gregersen igg@gjovik.kommune.no 61 18 95 57 http://www.gjovik.kommune.no Kommune
Glencore Nikkelverk AS Vesterveien 31 4613 Kristiansand Norge Bjørg Kari Haugland bjorg.haugland@glencore.no 488 814 26 http://www.nikkelverk.no/ Eiendom
Golder Associates as Ilebergveien 3, 3011 Drammen Eli Smette Laastad eli.smette.laastad@golder.no 976 22 275 http://www.golder.com Konsulent
GrunnTeknikk AS GrunnTeknikk AS, Pb 37, 3108 Vear Kajsa Onshuus kajsa@grunnteknikk.no 926 66 294 http://www.grunnteknikk.no Konsulent
Hamar kommune Postboks 4063, 2306 Hamar Renathe Ryberg Renathe.Ryberg@hamar.kommune.no 62 56 32 01 http://www.hamar.kommune.no Kommune
Hammerfest kommune Kommunehuset, 9600 Hammerfest Tor Harry Bjørn tor.harry.bjorn@hammerfest.kommune.no 78 40 20 00 http://www.hammerfest.kommune.no Kommune
Heroya Industripark AS Herøya Industripark AS, Postboks 1007, 3905 Porsgrunn Marit Bredesen marit.bredesen@hipark.no 48 19 83 89 http://www.heroya-industripark.no/no/ Eiendom
Holger Hartmann as Berghagan 3, 1405 Langhus May Bagge-Lund may.bagge-lund@holgerhartmann.no 97117209 http://www.holgerhartmann.no Utstyrsleverandør
Horten kommune Rådhuset i Horten, Postboks 10, 3191 Horten Trude Movig trude.movig@horten.kommune.no 414 02 024 http://www.horten.kommune.no Kommune
IFE Instituttveien 18, 2007 Kjeller Ingar Johansen ingar.johansen@ife.no 48156929 http://www.ife.no/en/ FoU / Undervisning
Implenia Norge AS Fornebuveien 11, 1366 Lysaker Silje Nygaard Holen silje.holen@implenia.com 952 82 150 http://www.implenia.com Entreprenør
Kristiansand kommune Postboks 417 Lundsiden, 4604 Kristiansand S Marianne Bliksås marianne.bliksas@kristiansand.kommune.no 38243025 http://www.kristiansand.kommune.no Kommune
Kystverket Senter for Utbygging, Postboks 1502, 6025 Ålesund Camilla Anita camilla.spansvoll@kystverket.no 952 49 093 http://www.kystverket.no Statlig
Labora AS Klinkerv. 8, 8006 Bodø Erik Johansen erik@labora.no 902 45 741 http://www.labora.no Analyselab.
Lindum as Lerpeveien 155, 3036 Drammen Karen Ane Skjennum Karen.ane.skjennum@lindum.no 99 22 51 23 http://www.lindum.no Mottaks-/ Behandlingsanlegg
Matriks AS Gaustadalleen 21 0349 OSLO Sølvi Holmefjord solvi.holmefjord@matriks.no 9755 3811 http://www.matriks.no Utstyrsleverandlør
Miljokalk AS Pb. 53, 1309 Rud Martin Mengede martin.mengede@kalk.no 46 92 85 24 http://www.kalk.no Mottaks-/ Behandlingsanlegg
Displaying 1–50 of 93 1 2