Presentasjoner fra temamøter 2012 – 2014

renere havn

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellesseminar Vannforeningen og Miljøringen 11. og 12. november 2014 i Trondheim.

«Forurensning fra land til hav – utfordringer, erfaringer og løsninger»

2014-11-11 og 12 Program

Dag 1

Siste nytt fra Miljødirektoratet. Erik Høygaard, kyst- og sedimentseksjonen, Miljødirektoratet 

Implementering av Vanndirektivet i Norge – Hva har vært de største utfordringene så langt?  Anders Iversen, Miljødirektoratet 

Hvordan fungerer Vanndirektivet i Sverige? Hvilke spesielle utfordringer er det i overgangen mellom land og sjø (eksempel Østersjøen)?  Ann-Karin Thorén, Havs- och vattenmyndigheten (Sverige) 

Hvordan fungere de nye EQS (miljøkvalitetsstandarder) i ferskvann, kystvann, sediment og biota?  Rune Pettersen, Miljødirektoratet 

Hva har vært de største utfordringene med å ta frem EQS for nye stoffer i Norge? Mona Weideborg, Aquateam COWI 

Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt. Grete Rasmussen, Forsvarsbygg 

Rensing av forurenset bysnø gjennom snøsmelteanlegget i OsloGuro Thue Unsgård, Rambøll og Hans Lennart Kevin, NCC 

Elvetilførselsprogrammet – næringsstoffer og miljøgifter fra land til kystKari Austnes, NIVA

 

Dag 2

Prosjektet «Renere havn» i Trondheim http://renerehavn.no/Silje Salomonsen, Trondheim kommune 

Prosjektering av tiltak for «Renere havn» i TrondheimMari Moseid, NGI 

Naturmangfold i sjø – mer enn bare ålegressMaria Pettersvik Arvnes, Miljødirektoratet 

Geokjemiske studier av sedimenter innsamlet under MAREANO-programmet. Del 1.     Del 2Henning K.B. Jensen, Norges Geologiske Undersøkelse og Stepan Boitsov, Havforskningsinstituttet 

Marin forsøpling – vår største utfordringMagnus Svendsen Nerheim, Universitetet i Bergen, Institutt for Biologi 

Miljøpåvirkning av akvakulturanleggAlv Arne Lyse, Norges Jeger- og Fiskerforbund 

Miljøpåvirkning av akvakulturanleggAina Valland, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) 

Overvåking av vannkvalitet fra forurensede gruveområderSiw-Christin Taftø, Direktoratet for mineralforvaltning 

Utslipp fra veg til vannSondre Meland, Statens vegvesen Vegdirektoratet 

«Miljøpakken – en bærekraftig transportløsning for Trondheim og omgivelser?» Hans Kringstad, Trondheim kommune

 

2014 Temamøte juni i Oslo. «Massehåndtering – aktuelle løsninger og fremtidige perspektiver»

2014-06-03 og 04 Program

Dag 01-01 Hilde Birkeland
Dag 01-02 Yvonne Rogbeck, SGI
Dag 01-03 Bjorn Engelstad, NOAH
Dag 01-04 Pal Henriksen
Dag 01-05 Stedenfeldt, AF Decom
Dag 01-06 Har deponiavgiften utspilt sin rolle 03 06 2014

Dag 2-01 Per Hagelia
Dag 2-02 Halldis Fjermestad
Dag 2-03 Elisabeth Gundersen
Dag 2-04 Geir Sorensen, Norsk Gjenvinning
Dag 2-05 Skanska
Dag 2-06 Per Erik Svendsrud, Tippnett
Dag 2-07 Nakstad og Jartun
Dag 2-08 Ida K. Buraas

 

2014 Temamøte mars i Oslo. «Ny erfaring og forskning på opprydding i forurenset grunn og sedimenter»

2014-03-17 Program

01. Kine Martinsen, Mildir
02 Keilen Miljoringen 17mars nytt om sedimenter
03. Norman Green, NIVA
04. Solveig Lone, Multiconsult
05. Andreas Glad Skarstein, Kystverket
06. Eivind Oug, Niva
07 Almaas NMBU
08. Aina Nordskog, Multiconsult
09. Mentzoni, NGI
10 Tarjei Liland NGI

 

2013 Temamøte/jubileumsmøte november i Oslo. «20 år og litt klokere?»

2013-11-20 Program jubileumsmøte

2013-11-20 1-Bjornstad
2013-11-20 2-Ola Bruskeland
2013-11-20 3-Schoyen, Naes, NIVA  
2013-11-20 4-Mortensholm, Kystverket
2013-11-20 5- Pihlstrom, NHO
2013-11-20 6-Grimsby

2013-11-21 1- Gulowsen
2013-11-21 2- Dominique
2013-11-21 3- Danielsen
2013-11-21 4-Hammer, Arendal kommune 
2013-11-21 5-Opheim
2013-11-21 6-Steinnes
2013-11-21 7-Odland
2013-11-21 8-Dahle 

 

2013 Temamøte mai i Bergen. «Massehåndtering og Gruver»

2013-06-07 Program temamøte 11 – 12 juni

2013-06-11 01 Hartnik
2013-06-11 02 Skrindo
2013-06-11 03 Henriksen
2013-06-11 04 Andersson
2013-06-11 05 Eltvik
2013-06-11 06 Holte
2013-06-11 07 Ellefsen
2013-06-11 08 Montgomerie

2013-06-12 01 Bakke
2013-06-12 02 Often
2013-06-12 03 Okkenhaug
2013-06-12 04 Grini
2013-06-12 05 Taftø
2013-06-12 06 Olsen
2013-06-12 07 Netland
2013-06-12 08 Ottesen – MR-pris
2013-06-12 08 Ottesen – Urban Mining

 

2013 Temamøte mars i Oslo. «Opprydding og måloppnåelse»

Program temamøte og årsmøte 21 mars 2013

2013-03-21 01 Beckius
2013-03-21 02 Martinsen
2013-03-21 03 Helland 
2013-03-21 04 Sparrevik
2013-03-21 06 Aakre
2013-03-21 07 Soldal
2013-03-21 08 Amundsen
2013-03-21 09 Kvisle

 

 

2012 Temamøte november  i Oslo. “Innføring av vannforskriften – utfordringer i praksis»

Program temamote november 2012

2012-11-21 1 Solvaar Reiten – Vannforskriftens hverdagslige utfordringer
2012-11-21 2 Hilde H. Reine – Vannregionene og vannomraadenenes rolle
2012-11-21 3 Finn Grimsrud. Forvaltningsplanarbeid i regi av vannforskriften.
2012-11-21 4 Glover – Hva kjennetegner en sterkt modifisert vannforekomst (SMVF)
2012-11-21 5 Nilsen – Koblingen mellom databasene Vannmiljo og Vann-Nett
2012-11-21 6 Stubberud – Vannforskriften i arbeidet med regulering av industrivirksomhet
2012-11-21 7 Stoltenberg – Om paragraf 12 i vannforskriften – Nye inngrep – nye miljomal

2012-11-22 1 Keilen – Vannforskriften i sedimentarbeidet
2012-11-22 2 Hessen – Koblingen mellom prioriterte stoffer, kostholdsrad og sedimentarbeidet
2012-11-22 3 Hostmark – Industriens syn pa palegg til sine medlemmer
2012-11-22 4 Bratli – rammer for overvaking i regi av vannforskriften
2012-11-22 5 Green – Overvaking av norskekysten ift vannforskriften
2012-11-22 6 Frengstad – Grunnvann – viktig i Europa, men hva i Norge
2012-11-22 7 Olsen – Ny sedimenthandteringsveileder
2012-11-22 8 Hale – Bruka v biokull i forurensede masser. Stipendvinner
2012-11-22 9 Arp – Bruk av stipend – samarbeid med Pari institute i japan

 

2012 Temamøte juni gikk ut pga at vi var vertskap for NORDROCS 2012

 

2012 Temamøte mars  i Oslo. “Miljøutfordringer – forurenset grunn og sedimenter»

Program temamote og arsmote 13 mars 2012

1 Paal Spillum – Nytt fra Klif
2 Keilen
3 Hessen
4 Grelland
6 Kai Soerensen
7 Stene Hvem har ansvaret for forurensningen
2012-03-13 Elisabeth Gammelsaeter, Norsk bergindustri
2012-03-13 Laugesen – Mudringsmetoder