Sekretariatet / Kontakt oss

Miljøringens sekretariat

Drift av sekretariatet utføres på oppdrag og ivaretas av NIRAS Norge AS.
Vi er daglig tilgjengelig på post@miljoringen.no eller telefon:

 

Mari Sunde (fagsekretær, Stavanger)

908 35 193

Ida Johansen (fagsekretær, Oslo)

932 04 733

 

 

Adresse:

Miljøringen
c/o NIRAS Norge AS,
Auglendsmyrå 11,
4016 Stavanger

Organisasjonsnummer Miljøringen: 988 267 600 (NO988267600MVA)

 

Miljøringens revisor:
RSM Rogaland AS, Stokkarmyveien 22, Sandnes