Miljøringenprisen

Fra og med 2020 har vi endret Miljøringenprisens kriterier og formål. Vi ønsker nå å tildele prisen til PROSJEKTER, slik at ikke bare enkeltpersoner, men også prosjektgrupper og grupperinger i selskaper kan vinne prisen.

Vi ønsker å hedre prosjekter som kan løse en miljøfaglig utfordring på en innovativ, miljøvennlig, kostnadseffektiv, bærekraftig og/eller kvalitetsmessig bedre måte. Det vil være en fordel at prosjektet reduserer miljøfotavtrykket og/eller miljøbelastningen til en konkret oppgave eller tiltak. Den miljøfaglige problemstillingen kan være knyttet til løsninger innen

  • Miljøovervåkning
  • Miljøkartlegging
  • Tiltaksforbedring
  • Risikovurdering eller
  • Forskning/utvikling/innovasjon

Det er en fordel at deler eller hele løsningen skal kunne gjentas og sikre en forbedring av det miljøfaglige arbeidet. I tillegg må minimum en deltaker i prosjektet være fra en medlemsbedrift. Prosjektet må være pågående eller ferdigstilt i løpet av det siste året.

Vinnerprosjektet vil få Miljøringenprisen (gullspade-statuett) samt 40 000 kr, som tildeles en veldedig organisasjon som vinnerne selv får velge.

Alle kandidatprosjekter bes sende en prosjektbeskrivelse der prosjektets tittel, formål, metode og resultat fremgår. Det må fremgå hvorfor kandidaten mener at prosjektet kvalifiserer til å vinne prisen. Bruk maks 10 ppt-slides og/eller 1 A4-side med tekst og/eller 1 minutt film til å overbevise. Legg også med kontaktinfo på prosjektets kontaktperson, prosjektdeltagere/selskap og når prosjektet ble eller er planlagt ferdig.

Du kan også nominere andres prosjekter ved å gi en god begrunnelse.  Miljøringen vil da informere kontaktpersonen for prosjektet og be om ytterligere informasjon om prosjektet.

Nomineringen sendes til  post@miljoringen.no innen 15. september. Prisen tildeles på temamøtet i november.

Miljøringenprisen 2023 gikk til Bergenkommune sitt prosjekt «Sanering av Slettebakken Avfallsdeponi». Les mer her.
Miljøringenprisen 2022 gikk til Oslo kommune sitt prosjekt «Miljøtiltak Langøyene». Les mer her.
Miljøringenprisen 2021 gikk til NGI-prosjektet «Bærekraftig gjenvinning av betong». Les mer her. 
Miljøringenprisen 2020 gikk til prosjektet Hjerkinn PRO. Les mer her.