Digital overrekkelse av Miljøringenprisen 2020 på marswebinaret!

Miljøringenprisen for 2020 gikk som tidligere annonsert til Forsvarsbygg og prosjektet Hjerkinn PRO med tilbakeføring/natur-restaurering av Hjerkinn Skytefelt.

På grunn av Coronakrisen, kunne ikke prisen deles ut på en så storslått måte som vi ønsket. Løsningen måtte bli en online «overrekkelse» på webinaret 23. mars. Her ser dere likevel to fornøyde vinnere, prosjektleder Pål Skovli Henriksen og kollega Jon Kåre Solum Larsen som nettopp har mottatt prisen.   

Prisen består av en forgyllet spade til odel og eie, diplom og sist, men ikke minst, 40 000 kr som skal tildeles en veldedig organisasjon, bestemt av vinneren.

Pål Skovli Henriksen kunne fortelle at Forsvarsbygg ønsker å donere de 40 000 NOK til en organisasjon som kan nytte pengene mot barn og unge, men med en kobling til natur. Motivasjonen for dette er å bidra positivt for denne målgruppen i en vanskelig pandemi, og samtidig inspirere barn og unge til å oppleve, og forhåpentligvis få et eierskap, til å ta vare på naturgrunnlaget vårt for fremtiden. Forsvarsbygg landet derfor på Røde Kors og deres program «Ferie for alle» https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle.

 

Comments are closed.