Påminnelse. Miljøringenprisen 2020 i ny form. Frist 1. september!

Kjære medlemmer! 

I år har vi endret Miljøringenprisens kriterier og formål. Vi ønsker nå å tildele prisen til PROSJEKTER, slik at ikke bare enkeltpersoner, men også prosjektgrupper og grupperinger i selskaper kan vinne prisen.

Vi ønsker å hedre prosjekter som kan løse en miljøfaglig utfordring på en innovativ, miljøvennlig, kostnadseffektiv, bærekraftig og/eller kvalitetsmessig bedre måte. Det vil være en fordel at prosjektet reduserer miljøfotavtrykket og/eller miljøbelastningen til en konkret oppgave eller tiltak. Den miljøfaglige problemstillingen kan være knyttet til løsninger innen

  • Miljøovervåkning
  • Miljøkartlegging
  • Tiltaksforbedring
  • Risikovurdering eller
  • Forskning/utvikling/innovasjon

Det er en fordel at deler eller hele løsningen skal kunne gjentas og sikre en forbedring av det miljøfaglige arbeidet. I tillegg må minimum en deltaker i prosjektet være fra en medlemsbedrift. Prosjektet må være pågående eller ferdigstilt i løpet av det siste året.

Vinnerprosjektet vil få en Miljøringen- prisblankett samt 40 000 kr som kan tildeles en veldedig organisasjon, som bestemmes av vinneren.

Alle kandidatprosjekter bes sende en prosjektbeskrivelse der prosjektets tittel, formål, metode og resultat fremgår. Det må fremgå hvorfor kandidaten mener at prosjektet kvalifiserer til å vinne prisen. Bruk maks 10 ppt-slides og/eller 1 A4-side med tekst og/eller 1 minutt film til å overbevise. Legg også med kontaktinfo på prosjektets kontaktperson, prosjektdeltagere/selskap og når prosjektet ble eller er planlagt ferdig.

Dette bes sendt til  post@miljoringen.no innen 1. september 2020.

Vinneren vil annonseres i november 2020, og prisen vil bli tildelt på årsmøtet i 2021.

Se opptakene fra Miljøringenwebinaret 28.05.2020

Webinaret ble arrangert av Miljøringen med Gijs Breedveld fra NGI som foredragsholder og omhandlet

  • nytt verktøy for vurdering av risiko for spredning fra forurenset grunn (“Spredningsveileder”). Se presentasjonen her  (med intro av  Morten Jartun, styreleder i Miljøringen)
  • nytt verktøy for vurdering av risiko for human helse fra forurenset grunn. Se presentasjonen her 

 

 

Bakgrunnen for webinaret: 

Et svært etterlengtet dokument for mange av Miljøringens medlemmer er “Spredningsveilederen”. Endelig foreligger det høringsutkast til to veiledere, for henholdsvis spredning og risiko for human helse fra forurenset grunn. 

Miljødirektoratet har også sendt på høring forslag til nye beregningsverktøy for å vurdere risiko for spredning og risiko for human helse fra forurenset grunn i Norge.

Frist for høringsuttalelser er 15. august 2020 og lenke til høringsdokumenter er her: https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/1079.