Påminnelse. Miljøringenprisen 2020 i ny form. Ny frist 1. oktober!

Kjære medlemmer! 

I år har vi endret Miljøringenprisens kriterier og formål. Vi ønsker nå å tildele prisen til PROSJEKTER, slik at ikke bare enkeltpersoner, men også prosjektgrupper og grupperinger i selskaper kan vinne prisen.

Vi ønsker å hedre prosjekter som kan løse en miljøfaglig utfordring på en innovativ, miljøvennlig, kostnadseffektiv, bærekraftig og/eller kvalitetsmessig bedre måte. Det vil være en fordel at prosjektet reduserer miljøfotavtrykket og/eller miljøbelastningen til en konkret oppgave eller tiltak. Den miljøfaglige problemstillingen kan være knyttet til løsninger innen

  • Miljøovervåkning
  • Miljøkartlegging
  • Tiltaksforbedring
  • Risikovurdering eller
  • Forskning/utvikling/innovasjon

Det er en fordel at deler eller hele løsningen skal kunne gjentas og sikre en forbedring av det miljøfaglige arbeidet. I tillegg må minimum en deltaker i prosjektet være fra en medlemsbedrift. Prosjektet må være pågående eller ferdigstilt i løpet av det siste året.

Vinnerprosjektet vil få en Miljøringen- prisblankett samt 40 000 kr som kan tildeles en veldedig organisasjon, som bestemmes av vinneren.

Alle kandidatprosjekter bes sende en prosjektbeskrivelse der prosjektets tittel, formål, metode og resultat fremgår. Det må fremgå hvorfor kandidaten mener at prosjektet kvalifiserer til å vinne prisen. Bruk maks 10 ppt-slides og/eller 1 A4-side med tekst og/eller 1 minutt film til å overbevise. Legg også med kontaktinfo på prosjektets kontaktperson, prosjektdeltagere/selskap og når prosjektet ble eller er planlagt ferdig.

Dette bes sendt til  post@miljoringen.no innen 1. oktober 2020.

Vinneren blir annonsert i november 2020, og prisen vil bli tildelt på årsmøtet i 2021.

Call for presentations Joint SedNet – Navigating a Changing Climate workshop

Addressing Climate Change Challenges with Sediment Management. Joint SedNet-Navigating a Changing Climate Workshop* 

* Planned to be 2 days in Rome, Italy, 10-11 February 2021 but possibly an online event depending on how the COVID-19 situation evolves

 

Announcement and request for presentations 

Navigating a Changing Climate is a PIANC-led Global Climate Action initiative under the UNFCCC ‘non-state actor’ process, set up to promote the sharing of knowledge on how ports and waterborne transport infrastructure can reduce emissions and adapt to climate change (find out more at https://navclimate.pianc.org/).  SedNet is the European network aimed at incorporating sediment issues and knowledge into European strategies to support the achievement of a good environmental status and to develop new tools for sediment management (see https://sednet.org/). 

Navigating a Changing Climate and SedNet are collaborating to run a workshop exploring areas of comment interest.  The workshop, entitled “Addressing climate change challenges with sediment management”, is planned to comprise two consecutive half-day sessions.  Its aim is to facilitate knowledge exchange, disseminate good practice, highlight opportunities, and identify gaps in understanding or research needs in relation to the following topics, with an emphasis on ports, waterways, dredging and associated infrastructure/activities: 

  1. Role of sediment management in carbon sequestration and storage: opportunities to contribute to a net reduction in GHG emissions
  2. Sediments and climate change adaptation: seeking flexible and adaptive solutions to strengthen resilience and adapt port and navigation infrastructure and operations
  3. Habitat enhancement and creation, Working with Nature and other nature-based solutions: using nature to strengthen the natural resilience of ports and waterways including sediment use (e.g. sand-engine and dunes) for protection against flooding
  4. Sediment management, circular economy and the waste hierarchy: reduce (e.g. reduce the need for extraction of virgin aggregate); reuse (e.g. shift perceptions of sediment from a waste to a resource); recycle (e.g. optimising sediment placement)
  5. Emerging issues and opportunities: enabling contributors to the workshop to offer presentations on other sediment management and climate change-related topics, such as how to prevent climate change-induced flooding eroding and remobilising historically contaminated sediments and soils from upstream river banks and transporting them downstream; or how changed environmental conditions may affect sediment quality guidelines.

Those interested in making a presentation at this workshop are encouraged to use the provided template to prepare a one-page overview (abstract). 

The completed template which should be received by 31 October 2020, should be submitted as a Word document attached to an email to the SedNet Secretariat (Marjan.Euser@deltares.nl) and copied to navclimate@pianc.org.  The email title line should be clearly marked with the main author’s surname and ‘NavClimate-SedNet workshop presentation offer’.

 

Attachments:
2020 NavClimate-SedNet call for presentations,
2020 Format for abstracts NavClimate-SedNet

 

Disseminated by:
SedNet Secretariat, 
https://sednet.org/events/,
Marjan.euser@deltares.nl

Velkommen til to nye medlemmer: STIM AS og Nordisk Vannteknikk AS!

Stim AS utfører lokalitetsundersøkelser, B- og C-undersøkelser samt en rekke øvrige tjenester knyttet til overvåking og undersøkelse av det marine miljø. STIM sine marinbiologer, taksonomer og økotoksikologer utgjør et ledende fagmiljø, og leverer tjenester til havbruksnæringen langs hele kysten, så vel som til industri, offshore petroleum, fylker og kommuner.

Miljøringens kontaktperson i STIM AS er Kristin Hatlen.

 

Nordisk Vannteknikk AS leverer renseløsninger både til industri og entreprenørvirksomhet. Vår lange erfaring med vannbehandling har en bredde som gjør at vi dekker de fleste bransjer, både innen matvareproduksjon, mekanisk industri, entreprenørvirksomhet, deponier, farlig avfall, PFOS, forurenset jord, vaskehaller etc.

Rent vann er selve essensen innen bærekraft. Gjenvinning og resirkulering av vann er vår viktigste oppgave, og det er drivkraften i hele vår virksomhet, i hver eneste prosess, hver eneste dag.

Miljøringens kontaktperson i Nordisk Vannteknikk AS er Vigdis Haugen Nilsen.