Miljøringens studentstipend for 2024 går til Amanda Veronica Hausken

Amanda Veronica Hausken tar Master i Geografi ved NTNU i Trondheim. Tittel på masteroppgaven er: “A biogeographical approach to mapping coastal soil ecosystems and their response to marine plastic pollution by application of eDNA-metabarcoding and systematic multivariate linear regression modelling”.

Hun skriver at tildelingen vil være med på å muliggjøre gjennomføring av en spennende miljø-DNA studie med formål om å kartlegge økologiske ringvirkninger i jord med høy grad av plastforurensning som del av masterprosjektet hennes ved NTNU 2024/25. Hun håper med dette å kunne bidra til økt kunnskap om hvordan dette all-tilstedeværende forurensningsstoffet som avsettes i grunn, sedimenter og jordsøyle i betydelige mengder, påvirker livet rundt. Hun ønsker også å få presentere funnene sine på ett av temamøtene våre i etterkant. Dette ser vi fram til!

Amanda har søkt om 20 000 NOK til MiljøDNA-analyse og 5 000 NOK til plastkvantifisering. .

Stipendet som tildeles Amanda er derfor på 25 000 NOK.

Søknadsfrist for neste års utdeling er 1. mai 2025. Les mer om stipendet og tidligere vinnere her. 

 

Comments are closed.