NORDROCS 2020 in Oslo – First call for abstracts

NORDROCS 2020 arrangeres i Oslo, 7.-10. september 2020. Konferansen vil være på Scandic Holmenkollen Hotel med en fantastisk utsikt over byen og Oslofjorden. Organisasjonskomiteen oppfordrer dere nå  til å sende inn sammendrag/abstracts på engelsk.

Vi tar imot sammendrag/abstracts på engelsk innenfor emnene angitt i vedlegget First Call for Abstracts. Bruk også vedlagte mal Template – abstracts. Frist er innen 31. januar 2020.

Sammendraget vil bli vurdert av en programkomité bestående av fagpersoner fra Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Mer informasjon om innsending av sammendrag finner du i vedleggene, på konferansens webside: www.nordrocs.org og på Miljøringens hjemmeside www.miljoringen.no. Muntlige presentasjoner og plakatpresentasjoner vil bli valgt basert på anbefalingene fra programkomiteen. For aksepterte muntlige presentasjoner vil vi etter bekreftelsen, be om en kort artikkel (maks. to sider) til konferanseprogrammet.

www.nordrocs.org vil bli oppdatert kontinuerlig etter hvert som programmet for konferansen tar form. Programmet vil være klart i april/mai 2020.

Hovedmålet for NORDROCS er “Crossing Borders” med mål om å dele og diskutere måten vi forvalter forurenset grunn og forurensede sedimenter i Norden. I de nordiske landene har vi en felles interesse og åpenhet når det gjelder utvikling i og utenfor landene våre. Dette gjelder også når det gjelder sanering av forurensede lokaliteter. De nordiske landene har store naturlige og demografiske variasjoner. Dette har ført til ulike tilnærminger og fokus på arbeidet med å rydde i forurensede lokaliteter. De fire landene har opparbeidet kunnskap om forskjellige måter å håndtere forurensede lokaliteter, noe som gir oss en flott mulighet til å lære av hverandre!

Fint om du deler dette innlegget med de du tror har nytte av det.

SedNet newsletter December 2019

Dear sediment professional, The December edition of the SedNet newsletter has just been published on https://sednet.org/news/newsletter/newsletter-december-2019/   

Contents:

 • Sediment flagged up in Water Fitness Check
 • SedNet member WFD & FD strategic coordination group
 • Guidance document on sediment management in support of the WFD
 • Start of SedNet Working Group “Education-Science-Policy Interfacing & Sediment Management Concepts” (WG ESPI-SMC)
 • Workshop of the SedNet Working Group on Sediment Quality
 • Update from SedNet Working Group Circular Economy
 • SURICATES pilot Port of Rotterdam
 • 12th International SedNet Conference, Lille, France
 • Emerging environmental issues related to climate change
 • Seeking a solution inside a problem: “Contaminated-sediments as a source of Hg-detoxifying marine bacteria for bioremediation”
 • Sediment Classification and Management Decisions – in situ and ex situ
 • Sullied Sediments project about to conclude
 • Upcoming events 

 

Enjoy reading!

Best wishes for the holiday season and new year,

 

Marjan Euser

SedNet Secretariat

www.sednet.org

Miljøringen ønsker alle en gledelig jul og alt godt i det nye året!

Takk for et spennende 2019. Vi ser fram til 2020 med nye faglige arrangement kombinert med det gode engasjementet fra dere! Miljøringen ønsker å være en inspirerende møteplass for bransjen.

Det som allerede er bestemt er at årets første temamøte/årsmøte blir hos Miljødirektoratet i Oslo 11. og 12. mars. På kurssiden er det MR-GRUNN-PRØVE og MR-SED-PRØVE som står for tur. Tidspunkt er foreløpig ikke planlagt, men det blir ett kurs til våren og ett til høsten.

Som dere sikkert har fått med dere skal Miljøringen arrangere NORDROCS 2020 i Oslo i september. Dette seminaret anbefales på det varmeste. Det er bare å følge med på www.miljoringen.no og www.nordrocs.org!

Foredragene fra seminaret for Vannforeningen og Miljøringen er på plass

Vi vil takke 131 deltakere inklusiv 25 foredragsholdere for et engasjerende temamøte om

 • Vannforskriften og bruk av veiledere
 • Gruveavfall og andre industrietterlatenskaper
 • Miljøutfordringer i infrastrukturprosjekter

Ikke minst takk til seminarets programkomité som besto av

Vannforeningen:  Solvår Reiten, Statens Vegvesen; Sissel Ranneklev, NIVA; Hanne Kvitsand, Sintef
Miljøringen: Morten Jartun, NIVA; Camilla Østerlie Borgersen, Trondheim kommune; Silje Røysland, Multiconsult

 

Presentasjonene ligger under “Arkiv”, som ligger på menylinjen helt til høyre. Her finner du også presentasjonene fra tidligere temamøter holdt av Miljøringen.

 

Velkommen igjen på kurs eller seminar!