Kort info om utsatt temamøte og årsmøte

Miljøringen beklager, men er likevel glad for at det ble tatt avgjørelse om å avlyse årsmøtet og temamøtet 11.-12. mars 2020 «Kilder og spredning av miljøgifter», situasjonen tatt i betraktning. Den foreløpige planen vår er å invitere dere på et senere tidspunkt til et online temamøte, sannsynligvis i mai/juni, der vi får presentert det meste av programmet. Vi vil også invitere til utsatt årsmøte i løpet av våren.

Dere hører mer fra oss etter påske. Ta godt vare på dere selv og dem rundt deg!

AVLYST INNTIL VIDERE: Temamøte og årsmøte 11.-12. mars 2020 hos Miljødir. i Oslo

AVLYST INNTIL VIDERE: Denne gang har vi satt fokus på «Kilder og spredning av miljøgifter». NGI vil presentere grunnlag til ny spredningsveileder for forurenset grunn, som Miljødirektoratet vil sende på høring før endelig spredningsveileder ferdigstilles. Andre aktører i bransjen vil gi presentasjoner om spredning fra skytebaner, gummigranulat, fluor fra skismøring, seksverdig krom fra betong, PFAS osv. Vi får videre presentert ulik metodikk for prøvetaking, spredningsundersøkelser og risikovurderinger. Flere av presentasjonene er resultat av vår «abstract-konkurranse» i forkant av temamøtet. En stor takk til alle som deltok der. Vi får også besøk av en av studentprisvinnerne for 2019 som vil presentere sitt masterarbeid. Den faste posten «Nytt fra Miljødirektoratet» er selvfølgelig også med i programmet vårt. Bransjen vår står uten tvil overfor stadig nye utfordringer, og vi som jobber i bransjen trenger påfyll av ny kunnskap!

Programmet onsdag avsluttes med et kort årsmøte, og like etter samles de som ønsker det til hyggelig middag på Olympen – som vi pleier.

Alt er mer detaljert beskrevet i programmet vårt der du også finner påmeldingsinfo. 

Årsmøtepapirer vil bli sendt ut til medlemmene 3 uker før møtet.

Vi er klar for din påmelding!

Tilbudskonkurranse – Miljøringens kurs MR-GRUNN-PRØVE

Til Miljøringens medlemmer 

Tilbudskonkurranse – Miljøringens kurs MR-GRUNN-PRØVE: Kurs i miljøprøvetaking, forurenset grunn.

Miljøringen arrangerer prøvetakingskurs for forurenset grunn annet hvert år, neste gang mai/juni 2020. Alle Miljøringens medlemmer tilbys anledning til å holde kurset. Vi inviterer med dette til å delta i Tilbudsforespørsel 2020 Kurs i Provetaking MR-GRUNN-PRØVE.

Tilbudsfristen er fredag 13. mars 2020 kl. 12.00. Tilbud sendes med e-post til Miljøringen v/sekretariatet på  post@miljoringen.no.

Svar etter tilbudsevaluering vil bli gitt innen 27. mars og kontrakt med avtalepart forventes å være på plass innen 3. april 2020.

 

Fint om du deler forespørselen med de av dine kollegaer som du tror har nytte av den.

Golder søker miljørådgivere

På grunn av økende oppdragsmengde har Golder behov for flere medarbeidere med relevant erfaring innen geofag; miljø; forurenset grunn, vann og sedimenter; miljøkartlegging av bygninger og miljøsertifiseringer. De vi ser etter er selvstendige og kan ta ansvar for prosjekter fra tilbudsskriving til ferdigstilling i henhold til tidsrammer og budsjett. Les mer på  2020 Stillingsannonse Golder