Posts by M S

Stilling ledig hos WSP

WSP ønsker flere dyktige kollegaer.  Les mer her

Miljøringens studentstipend for 2023 går til Clara Benedikte Mader Lade

Clara studerer på NMBU, Miljøvitenskap , Jord og miljø. Masteroppgaven heter ”Stabilization of PFAS contaminated soil with waste-based biochar sorbents”....

First Call for Abstracts!

NORDROCS 2024 in Sweden/Uppsala – September 9-12 – 9th Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites   First Call...

Ledig stilling som miljørådgiver hos Avinor

Vil du jobbe med forurenset grunn, miljøovervåkning og andre spennende miljøutfordringer på Norges største lufthavn? Da går du inn på...

MR-GRUNN-RISIKO og SPREDNING – Digitalt kurs 7.-8. juni – Fulltegnet

Miljøringen sammen med NGI og Miljødirektoratet tilbyr i år et helt nytt kurs med fokus på den nye veilederen og...

SedNet Conference 6. – 8. september 2023 i Lisboa

SedNet Conference 2023: preliminary program & registration

Høring av ny standard om remedieringsteknikker for forurenset grunn

Marit Hauken, som er prosjektleder for standardisering innen jord, slam og avfall i Standard Norge, har kontaktet Miljøringen etter anbefaling...

Nye styremedlemmer i Miljøringen

På årsmøtet 2023 takket styreleder Morten Jartun og styremedlem Paul Cappelen for seg. Begge har gjort en stor innsats for...

Endagskurset MR-GRUNN-HÅNDTERING. Påmeldingen er avsluttet

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til   MR-GRUNN-HÅNDTERING som er et 1-dags fysisk kurs eller et 1-dags digitalt kurs...

Presentasjonene fra temamøtet 14.-15. mars ligger nå på «Arkiv»

Takk til deltakere, foredragsholdere, møteledere og sekretariat for et engasjerende temamøte. Alle presentasjoner ligger på «Arkiv», som du finner helt...

Og vinneren av Miljøringenprisen 2022 ble………

På temamøte/årsmøtet til Miljøringen 14. mars ble vinneren av Miljøringenprisen 2022 kåret. Miljøringen ønsker å hedre prosjekter som har løst...

Oslo Havn KF er blitt medlem av Miljøringen

Oslo Havn KF er et kommunalt foretak under Oslo Kommune. De er eier og forvalter av kommunes sjøområder og store...