Innspill til presentasjoner på temamøtet 16.-17. april 2024. Ny frist

Hei alle Miljøringen-venner! 

Miljøringens neste temamøte er hos Miljødirektoratet 16-17. april 2024. I den forbindelse ønsker vi innspill til presentasjoner på tematikken:

 

HELHETLIG MILJØFORVALTNING

Dag 1: Presentasjoner relatert til land

Dag 2: Presentasjoner relatert til vann og sediment

Vi oppfordrer konsulenter, tiltakshavere, myndigheter, entreprenører og andre til å bidra med problemstillinger. Dersom dere har eksempelsaker innenfor de nevnte tema, er dette noe vi ønsker å ha med på temamøtet.
Hvis du ønsker å presentere, send e-post til post@miljoringen.no med følgende informasjon:

  1. Tittel (behøver ikke være endelig)
  2. Stikkord om tematikk (kort)
  3. Foredragsholder, firma

Presentasjonene vil få 20-25 minutter til rådighet inkludert presentasjon, spørsmål og bytte til neste foredragsholder. Vi foretrekker at foredragsholderne møter fysisk for å holde presentasjon.
Temamøtet vil arrangeres hos Miljødirektoratet i Oslo. Det vil også streames.

Ny frist for å sende inn tittel/stikkord: 1. MARS 2024.

Årsmøtet til Miljøringen avholdes 16. april på temamøtets første dag. Det sendes ut egen info/innkallelse til årsmøtet. Men vi vil allerede nå invitere dere til en diskusjon om aktiviteter som kan øke medlemsnytten i Miljøringen som nettverk. Send oss gjerne dine forslag på forhånd, eller ta det opp i forbindelse med møtet. Miljøringen setter av en ekstraordinær pott på årets budsjett for å jobbe med det eller de beste forslagene som kommer opp.

 

Hører fra dere!

Comments are closed.