Miljøringens Studentstipend

Statutter  

Formål

Formålet med stipendet er å inspirere studenter til å øke sine miljøfaglige kvalifikasjoner. Det kan søkes om støtte til faglig påfyll, som seminarer, konferanser og studiereiser  innen fagområdet forurenset grunn og sedimenter. Stipendet kan også brukes til å finansiere egenstudier, presentere resultater eller øke utbyttet i eget arbeid med masteroppgave. 

Tildeling

Søker må beskrive og argumentere for innholdet i aktiviteten det søkes om. Søknaden skrives på eget søknadsskjema, som sendes til post@miljoringen.no, innen 1. mai hvert år. 

Øvre aldersgrense for søkers stipendtildeling er 30 år, og vedkommende må være tatt opp til et masterprogram ved norsk universitet eller høyskole som er relevant for Miljøringens formål og virksomhet.

Styret i Miljøringen vurderer innkomne søknader og tildeler inntil tre stipender per år ut fra formål, faglig innhold og søkers kvalifikasjoner. Stipendutdeling kan utebli dersom styret finner at søknadene ikke kvalifiserer eller mangler tilfredsstillende begrunnelse. Annonsering av hvem som får stipendet skjer medio juni samme år.

Stipendets størrelse

Årlig tildeles inntil kr. 30.000,- fordelt på ett til tre stipender. 

Krav til den som mottar stipendet

Den eller de som mottar stipend må benytte det i samsvar med søknaden innen ett år etter tildeling. Mottakeren må presentere skriftlig eller muntlig hva stipendet er blitt brukt til, ved å holde innlegg på et av Miljøringens temamøter eller lage reisebrev til hjemmesiden.

Følgende har blitt tildelt studentstipendet:

Høsten 2014:

10 000 kr til Tiril Klunderud
Tirils presentasjon på temamøtet mars 2016
10 000 kr til Katharina Halbach
Reisebrev fra Katharina Halbach

Universitetet i Bergen
NTNU

Våren 2015:

10 000 kr til Anna Olsson
Annas presentasjon på temamøtet november 2016

Universitetet i Lund, Sverige
Høsten 2015:

10 000 kr til Hilde Alida Hammer
Hildes presentasjon på temamøtet november 2017

NTNU
Våren 2016:

10 000 kr til Jørgen Engebretsen
Jørgens presentasjon på temamøtet mars 2017

NTNU
Høsten 2016:

10 000 kr til Håkon Skumsrud Børresen
Reisebrev fra Håkon Skumsrud Børresen

Universitetet i Oslo
Våren 2017:

10 000 kr til Ingvild Bjelland
Ingvilds presentasjon på temamøtet november 2018

10 000 kr til Hege Kristine Vågen
Heges presentasjon på temamøtet november 2018

NTNU

 

Universitetet i Oslo

2018:

20 000 kr til Amalie Ask
Amalies presentasjon på temamøtet november 2019

10 000 kr til Abdul Jabbar 
Abduls presentasjon på temamøtet oktober 2019

Universitetet i Stavanger

NMBU

2019

20 000 kr til Jakob Bonnevie Cyvin
Jakobs presentasjon på webinaret november 2020

NMBU

2020

20 000 kr til  Embla Vildalen Uleberg
Emblas presentasjon på webinaret mars 2021Masteroppgave stipendvinner Uleberg

10 000 kr til Ingrid Beate Øpstad Fredriksen 

NMBU

 

Universitetet i Bergen