Miljøringenprisen før 2019

Statutter for Miljøringenprisen før 2019 

Formål

Formålet med prisen er å påskjønne en person som gjennom sin aktivitet har satt fagområdet forurenset grunn og sedimenter i fokus på en positiv måte.  

Tildeling

Prisen kan deles ut til personer som gjennom en årrekke har:

  • vist stort engasjement innenfor fagfeltet
  • vært aktiv pådriver og formilder av informasjon om fagområdet
  • synliggjort og løftet fram fagfeltet
  • vært nyskapende i sitt arbeid, som igjen har hatt betydning for utviklingen av fagområdet. 

Prisen tildeles av Miljøringens styre, men enhver av Miljøringens medlemmer har forslagsrett. Frist for å komme med begrunnede forslag til kandidater er 31. januar hvert år. Gjennom annonsering skal Miljøringens medlemmer gjøres kjent med fristen minst tre uker før fristens utløp. Forslag til kandidater sendes Miljøringens sekretariat, som også har ansvar for annonsering. 

Dersom budsjettet tillater det (vurderes før årsmøtet og medtas i det årlige budsjettet) og verdig kandidat er funnet, deles prisen ut på Miljøringens temamøte som avholdes i mai/juni. 

Prisens størrelse

Prisens størrelse skal være inntil 25 000 kroner og utbetales i form av et reisestipend mot dokumenterte reisekostnader (reiseregning med bilag) for den som mottar prisen. 

Krav til den som mottar prisen

Det er ønskelig at den som mottar prisen forteller fra reisen på et temamøte eller skriver et reisebrev som distribueres medlemmene. Stipendet må være benyttet og reiseregning sendt innen ett år etter at prisen er utdelt.

 

Disse har fått Miljøringenprisen (2005-2018)

Tor Løken i 2005, Erle Grieg Astrup i 2006, Gijs Breedveld i 2009, Per Oskar Mengshoel i 2010, Rolf Tore Ottesen i 2011, Hans Jørund Hansen og Harald Solberg i 2012, Torgeir Bakke i 2013, Ola Bruskeland i 2014, Per-Erik Schulze i 2015, Marianne Langedal i 2016, Marianne Olsen i 2017 og Trygve Sverreson i 2018.