Nyttige lenker

Siden er under arbeid.

Her gir vi deg en oversikt over samarbeidspartnere, tilsvarende nettverk i andre land etc.

Renare Mark 
Vårt svenske søsternettverk.

ATV Jord og grundvand 
Vårt danske søsternettverk.

Mutku 
Vårt finske søsternettverk. 

NORDROCS
The four Nordic networks on contaminated sites -Nätverket Renare Mark/Sweden, MUTKU/Finland, Miljøringen/Norway, and ATV Soil and Groundwater/Denmark have together arranged successful conferences in Malmö (2006), Helsinki (2008), Copenhagen (2010), Oslo (2012) and Stockholm (2014). The objective of NORDROCS  is to address issues on assessment and remediation of soil, groundwater and sediments in the context of Nordic conditions.

 

Den norske Vannforening 

Battelle 

 

NICOLE 
NICOLE har sin egen web-side. På denne web siden finner du ikke bare informasjon om NICOLE, men via linker også informasjon om andre internasjonale initiativer i Europa og andre steder angående forurenset grunn. 
Les mer 

Bergringen 
Bergringen er en ideel samarbeidsorganisasjon mellom studenter ved Institutt for geologi og bergteknikk (IGB) ved NTNU og bergindustriens bedrifter og bransjeorganisasjoner. 
Les mer 

BARGE (the Bioaccessibility Research Group of Europe) 
Europeisk nettverk for biotilgjengelighets studier av prioriterte forurensninger. 
Les mer 

MarksaneringsInfo 
Marksanering er en svensk web-side som forsøker å samle all (spesielt svensk) informasjon som er interessant for de som arbeider med forurenset grunn. 
Les mer 

SedNet 
SedNet is the European network aimed at incorporating sediment issues and knowledge into European strategies to support the achievement of a good environmental status and to develop new tools for sediment management. 
Les mer 

SUREMA 
Global Quality Network for Sustainable Resource Management 
Les mer 

 

CL:AIRE 
Storbritannias nettverk for forurenset grunn CL:AIRE – Contaminated land: Application in real environments. 
Les mer 

STARNET 
Nettverk for «Stabilisation/Solidification, Treatment and Remediation» 
Les mer 

NGWA 
National Ground Water Association – Foreningen for verdens hydrogeologer. Informasjon spesielt knyttet til hydrogeologi og modellering. 
Les mer 

CONCAWE 
Info fra de europeiske oljeselskapenes organisasjon for helse, miljø og sikkerhet. 
Les mer 

Network on Harmonisation of Leaching/Extraction Tests 
Les mer