Bli medlem

Ønsker du å melde din bedrift/institusjon inn i Miljøringen? Miljøringen ønsker stadig nye medlemmer. Jo flere bedrifter/institusjoner med interesse innenfor forurenset grunn og sedimenter vi greier å samle i nettverket, jo bedre! Miljøringen skal være et møtested for alle som arbeider med forurenset grunn og sedimenter enten som problemeier eller som problemløser, og et av våre viktigste mål er å være en god kilde til informasjon. Vi arbeider også tett med myndighetene for å kunne påvirke utviklingen på dette feltet. 

Medlemskap i Miljøringen koster for kommuner, fylkesmenn og utdanningsinstitusjoner kr. 3.500,- pr. år (Rate 1). Andre bedrifter betaler kr 7.000,- pr. år (Rate 2). Da registreres bedriften/institusjonen med en kontaktperson, mens alle ansatte kan delta for medlemspris på våre møter. 

Siden vi har krav om mva-regnskap, må vi splitte opp medlemsavgiften i en mva-fri del (foreningsvirksomhet) og en mva-pålagt del (næringsvirksomhet). Den mva-pålagte delen består av obligatorisk annonsering på Miljøringens hjemmeside (Medlemsregisteret). Medlemmene kan i tillegg be sekretariatet om å legge ut stillingsannonser, kunngjøringer etc. 

Medlemskontingenten Rate 1 er dermed en obligatorisk pakke bestående av

  • Medlemsavgift på 1500 kr (mva-fri)
  • Annonsedel på 2000 kr (+ mva)

Medlemskontingenten Rate 2 er en obligatorisk pakke bestående av

  • Medlemsavgift på 3000 kr (mva-fri)
  • Annonsedel på 4000 kr (+ mva)

Ønsker du å melde deg inn, ta kontakt med sekretariatet på telefon 908 35 193 / 51 87 43 92 eller på mail på post@miljoringen.no .