Bli medlem

Ønsker du å melde din bedrift/institusjon inn i Miljøringen? Miljøringen ønsker stadig nye medlemmer. Jo flere bedrifter/institusjoner med interesse innenfor forurenset grunn og sedimenter vi greier å samle i nettverket, jo bedre! Miljøringen skal være et møtested for alle som arbeider med forurenset grunn og sedimenter, enten som problemeier eller som problemløser, og et av våre viktigste mål er å være en god kilde til informasjon. Vi arbeider også tett med myndighetene for å kunne påvirke utviklingen på dette feltet. Du vil ogå få redusert pris på våre temamøter og kurs.

Medlemskap i Miljøringen koster for kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og utdanningsinstitusjoner kr. 3.500,- pr. år (Rate 1, ekskl. mva). Andre bedrifter betaler kr 7.000,- pr. år (Rate 2, ekskl. mva). Da registreres bedriften/institusjonen med en kontaktperson, mens alle ansatte kan delta for medlemspris på våre møter. 

Siden vi har krav om mva-regnskap, må vi splitte opp medlemsavgiften i en mva-fri del (foreningsvirksomhet) og en mva-pliktig del (næringsvirksomhet). Begge delene er obligatoriske. Den mva-pliktige delen har vi kalt “Annonsedel”, som innebærer annonsering på Miljøringens hjemmeside (Medlemsregisteret). Medlemmene kan i tillegg be sekretariatet om å legge ut stillingsannonser, kunngjøringer etc. 

Medlemskontingenten Rate 1 er dermed en obligatorisk pakke bestående av

  • Medlemsavgift på 1500 kr (mva-fri)
  • Annonsedel på 2000 kr (+ mva, mva-pliktig)

Medlemskontingenten Rate 2 er en obligatorisk pakke bestående av

  • Medlemsavgift på 3000 kr (mva-fri)
  • Annonsedel på 4000 kr (+ mva, mva-pliktig)

Ønsker du å melde inn din bedrift i nettverket, ta kontakt med sekretariatet på telefon 908 35 193 eller på mail på post@miljoringen.no, eller via påmeldingslink under.

 

For å melde inn din bedrift i nettverket via digitalt innmeldingsskjema, klikk her