Bli medlem

 

Kontaktperson *
Medlemskap i Miljøringen koster for kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og utdanningsinstitusjoner kr. 3.500,- pr. år (Rate 1, ekskl. mva). Andre bedrifter betaler kr 7.000,- pr. år (Rate 2, ekskl. mva). Bedriften/institusjonen registreres med én kontaktperson, men alle ansatte kan delta for medlemspris på våre møter.