Kurs

KURSPLAN 2023:

MR-GRUNN-RISIKO og SPREDNING (kursholder NGI)

  • 2-dagers klasseromskurs, 24.-25. januar 2023. Fulltegnet
  • 2 stk. digitale kurs på vårparten under planlegging

MR-GRUNN-HÅNDTERING (kursholder Norconsult)

  • tirsdag 18. april 2023 klasseromskurs hos Norconsult. Følg med på hjemmesiden.
  • onsdag 19. april 2023 digitalt kurs. Følg med på hjemmesiden.

MR-GRUNN-PRØVE (kursholder NGI)

Høsten 2023. Dato ikke bestemt. Følg med på hjemmesiden.

Tabellen under viser Miljøringens fullstendige kursoversikt.

Kurs Tema

Varighet/
frekvens

2021 2022   2023  

MR-GRUNN-HÅNDTERING

Forurensnings-forskriftens kap. 2 og TA-2553. Tilstands-klassifisering, risikovurdering og tiltaksplaner for forurenset grunn. 1-2 dager hvert 2. år

2 kurs vår

  2-3 kurs vår

MR-GRUNN-RISIKO og SPREDNING

Nytt kurs i risiko helse/spredning. Nye veiledere, nytt beregnings-verktøy. 1-2 dager hvert 2. år    

januar 23 klasseromskurs våren 23 digitale kurs

 

MR-GRUNN-PRØVE

Miljøprøvetaking av forurenset grunn. Strategi, prøvetaking og tolkning av resultater. 2 dager hvert 2. år

3 kurs september

  Høst   

MR-SED-HÅNDTERING

M350 og M409. Håndtering og risikovurdering av forurensede sedimenter. 2 dager hvert 2. år   13.-14. juni og 21.-22. juni (A)  

MR-SED-PRØVE

Prøvetaking av forurenset sediment. Kartlegging av forurensnings-situasjon og kontroll/ overvåkning av gjennomførte tiltak i resipienter. 2 dager hvert 2. år (eller sjeldnere)

1 kurs oktober

20 – 21. september (A)  

(A): det vil avholdes anbudsrunde i forkant.
Markert i grønn: kurs under utvikling.

 

TIDLIGERE UTFØRTE KURS (gå inn i kursprogrammene under for å få innblikk i hva kursene inneholder):