Kurs

KURSPLAN 2023. Dette gjenstår:

MR-GRUNN-RISIKO og SPREDNING. Følg med på hjemmesiden!

MR-GRUNN-PRØVE.

  • Høsten 2023. Dato ikke bestemt. Følg med på hjemmesiden.

 

Tabellen under viser Miljøringens fullstendige kursoversikt.

Kurs Tema

Varighet/
frekvens

2022   2023   2024 2025

MR-GRUNN-HÅNDTERING

Forurensnings-forskriftens kap. 2 og TA-2553. Tilstands-klassifisering, risikovurdering og tiltaksplaner for forurenset grunn. 1-2 dager hvert 2. år  

2 kurs vår (18. april klasseromskurs,

19. april digitalt kurs)

  2 kurs vår (A)

MR-GRUNN-RISIKO og SPREDNING

Nytt kurs i risiko helse/spredning. Nye veiledere, nytt beregnings-verktøy. 2 dager hvert 2. år  

januar 23, ett klasseromskurs

juni 23, ett digitalt kurs

 

 

2 kurs vår 

MR-GRUNN-PRØVE

Miljøprøvetaking av forurenset grunn. Strategi, prøvetaking og tolkning av resultater. 2 dager hvert 2. år   2 kurs september   2 kurs høst (A)

MR-SED-HÅNDTERING

M350 og M409. Håndtering og risikovurdering av forurensede sedimenter. 2 dager hvert 2. år

13.-14. juni og

21.-22. juni (A)

  1 – 2 kurs vår  

MR-SED-PRØVE

Prøvetaking av forurenset sediment. Kartlegging av forurensnings-situasjon og kontroll/ overvåkning av gjennomførte tiltak i resipienter. 2 dager hvert 2. år (eller sjeldnere) 20 – 21. september (A)   1 – 2 kurs høst  

(A): det vil avholdes anbudsrunde i forkant.
Markert i grønn: kurs under utvikling.

 

TIDLIGERE UTFØRTE KURS (gå inn i kursprogrammene under for å få innblikk i hva kursene inneholder):