Kurs

Gjenstående kurs 2022:

  • MR-SED-PRØVE. 2-dagers kurs, 20 – 21. september. Fulltegnet.
  • Risiko helse/spredning. 2-dagers kurs, høst/vinter 22/23
  • Karakterisering av forurenset jord/sediment etter Avfallsforskriften. Halvdagskurs vinteren 2022/2023

Tabellen under viser Miljøringens fullstendige kursoversikt.

Kurs Tema

Varighet/
frekvens

2021 2022   2023  

MR-GRUNN-HÅNDTERING

Forurensnings-forskriftens kap. 2 og TA-2553. Tilstands-klassifisering, risikovurdering og tiltaksplaner for forurenset grunn. 2 dager hvert 2. år

2 kurs vår

  Vår

MR-GRUNN-PRØVE

Miljøprøvetaking av forurenset grunn. Strategi, prøvetaking og tolkning av resultater. 2 dager hvert 2. år

3 kurs september

  Høst   

Karakterisering av forurenset jord / sedimenter etter Avfallsforskriften

Nytt kurs,
Web-basert (under planlegging)

0,5 dag hvert 2. år

 

Vinter 22/23

 

MR-SED-HÅNDTERING (nytt)

M350 og M409. Håndtering og risikovurdering av forurensede sedimenter. 2 dager hvert 2. år   13.-14. juni og 21.-22. juni  

MR-SED-PRØVE

Prøvetaking av forurenset sediment. Kartlegging av forurensnings-situasjon og kontroll/ overvåkning av gjennomførte tiltak i resipienter. 2 dager hvert 2. år (eller sjeldnere)

1 kurs oktober

20 – 21. september Ekstra kurs 22 – 23.  september dersom første kurs fylles opp. (A)  

Risiko helse/ spredning

Nytt kurs i risiko helse/spredning. Nye veiledere, nytt beregnings-verktøy. 2 dager hvert 2. år   Høst  

(A): det vil avholdes anbudsrunde i forkant.
Markert i grønn: kurs under utvikling.

 

TIDLIGERE UTFØRTE KURS (gå inn i kursprogrammene under for å få innblikk i hva kursene inneholder):
– 2022 MR-SED-HÅNDTERING. 2 dagers kurs. Avholdt 13.–14.  og 21.-22. juni 2022. Les mer om kursprogrammet her.
– 2021 MR-SED-PRØVE. 2-dagers kurs (en dag digital + en dag i felt), avholdt den 11.-12. oktober Les mer om kursprogrammet her.
– 2021 MR-GRUNN-PRØVE. 2-dagers kurs (en dag digital + en dag i felt). Det ble avholdt tre kurs; 13.-14. sept, 23.-24. sept og 29.-30. sept. Les mer om kursprogrammet her.
– 2021 MR-GRUNN-HÅNDTERING (byttet navn, tidl. MR-GRUNN-RISIKO). Digitalt endagskurs 10. og 15. juni 2021. Kursprogram og påmeldingsinfo
– 2019 MR-GRUNN-RISIKO (tidligere MR-RISG): Ett kurs 24. og 25. april 2019 og ett kurs 14. og 15. mai 2019. Kursprogram og påmeldingsinfo. 
– 2019 MR-SED-RISIKO (tidligere MR-RISS) 19. og 26. september 2019. Kursprogram og påmeldingsinfo
– 2018. MR-SED-PRØVE: Ett kurs 18.-19. september og ett kurs 18. og 19. oktober 2018. Kursprogram og påmeldingsinfo
– 2018. MR-GRUNN-PRØVE, kurs i miljøprøvetaking. Ett kurs 5.-6. juni og ett kurs 19.-20. juni. Kursprogram og påmeldingsinfo