Velkommen til kurset MR-SED-HÅNDTERING

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til to-dagers kurs i forurensningsforskriften kap. 22 (mudring og dumping) og Miljødirektoratets veiledere M-350 og M-409. MR-SED-HÅNDTERING er et nyutviklet kurs og blir ett av Miljøringens faste kurs. Det erstatter endagskurset MR-SED-RISIKO. Det er satt opp to kurs, og du kan velge mellom kursdatoene:

MR-SED-HÅNDTERING       mandag 13. – tirsdag 14. juni 2022 (påmeldingen avsluttet)
MR-SED-HÅNDTERING       tirsdag 21. – onsdag 22. juni 2022 (påmeldingen avsluttet)
 

Kurssted: NGIs kontorlokaler i Sandakerveien 140, Oslo

Kurset arrangeres av Miljøringen med NGI og NIVA som kursholder og Miljødirektoratet som støttespiller, både økonomisk og faglig. Hvert kurs har et begrenset deltakerantall på 30 personer. Ved for få påmeldinger på ett av kursene kontakter vi de påmeldte for mulig flytting av kurstid.

Her finner du kursprogram og annen info.

 

Kursavgift  medlem NOK 6 300.-
Kursavgift  ikke-medlem NOK 7 300.-
Kursavgift fulltidsstudent NOK 3 150.-

Vi håper flest mulig vil delta på fellesmiddagen kl. 1730 dag 1 på hvert kurs. Vi har holdt av bord på Olivia Eger (Karl Johans gate 23). Meny og priser finnes her.

 

PÅMELDING kurs 13. – 14. juni 2022. Påmeldingsfrist 30. mai 2022.

PÅMELDING kurs 21. – 22. juni 2022. Påmeldingsfrist 7. juni 2022.

Ved avbestilling etter påmeldingsfristen faktureres full kursavgift.

Vi gleder oss til å se dere på kurs!
Ved eventuelle spørsmål, kontakt sekretariatet v/Mari Sunde, 908 35 193 eller post@miljoringen.no

Fint om du deler denne informasjonen til de av dine kollegaer som du tror har nytte av den.

Comments are closed.