Velkommen til temamøte og årsmøte 11. og 12. mars 2020 hos Miljødirektoratet i Oslo

Denne gang har vi satt fokus på «Kilder og spredning av miljøgifter». Miljødirektoratet  vil  gi oss en inngående presentasjon av den nye spredningsveilederen for forurenset grunn som snart er ute på høring. Andre aktører i bransjen vil gi presentasjoner om spredning fra skytebaner, gummigranulat, fluor fra skismøring, seksverdig krom fra betong, PFAS osv. Vi får videre presentert ulik metodikk for prøvetaking, spredningsundersøkelser og risikovurderinger. Flere av presentasjonene er resultat av vår «abstract-konkurranse» i forkant av temamøtet. En stor takk til alle som deltok der. Vi får også besøk av en av studentprisvinnerne for 2019 som vil presentere sitt masterarbeid. Den faste posten «Nytt fra Miljødirektoratet» er selvfølgelig også med i programmet vårt. Bransjen vår står uten tvil overfor stadig nye utfordringer.

Programmet onsdag avsluttes med et kort årsmøte, og like etter samles de som ønsker det til hyggelig middag på Olympen – som vi pleier.

Alt er mer detaljert beskrevet i det foreløpige programmet der du også finner påmeldingsinfo. 

Årsmøtepapirer vil ble sendt ut til medlemmene 3 uker før.

Vi er klar for din påmelding!

NORDROCS 2020 – Second Call for abstracts – Utvidet frist 10. februar 2020!

NORDROCS 2020 arrangeres i Oslo, 8.-9. september 2020, med tilhørende mini-kurs 7. september og ekskursjoner 10. september.

Konferansen vil være på Scandic Holmenkollen Hotel med en fantastisk utsikt over byen og Oslofjorden. Organisasjonskomiteen oppfordrer dere nå  til å sende inn sammendrag/abstracts på engelsk.

Vi minner dere på at vi tar imot sammendrag/abstracts på engelsk innenfor emnene angitt i vedlegget Second Call for Abstracts. Bruk også vedlagte mal Template-abstracts. Fristen er utvidet til10. februar 2020. Sammendraget vil bli vurdert av en programkomité bestående av fagpersoner fra Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Mer informasjon om innsending av sammendrag finner du på konferansens webside: www.nordrocs.org. Muntlige presentasjoner og plakatpresentasjoner vil bli valgt basert på anbefalingene fra programkomiteen. For aksepterte muntlige presentasjoner vil vi etter bekreftelsen, be om en kort artikkel (maks. to sider) til konferanseprogrammet.

www.nordrocs.org vil bli oppdatert kontinuerlig etter hvert som programmet for konferansen tar form. Programmet vil være klart i april/mai 2020.

Hovedmålet for NORDROCS er “Crossing Borders” med mål om å dele og diskutere måten vi forvalter forurenset grunn og forurensede sedimenter i Norden. I de nordiske landene har vi en felles interesse og åpenhet når det gjelder utvikling i og utenfor landene våre. Dette gjelder også når det gjelder sanering av forurensede lokaliteter. De nordiske landene har store naturlige og demografiske variasjoner. Dette har ført til ulike tilnærminger og fokus på arbeidet med å rydde i forurensede lokaliteter. De fire landene har opparbeidet kunnskap om forskjellige måter å håndtere forurensede lokaliteter, noe som gir oss en flott mulighet til å lære av hverandre!

 

 

Tilbudskonkurranse – Miljøringens kurs MR-GRUNN-PRØVE

Til Miljøringens medlemmer 

Tilbudskonkurranse – Miljøringens kurs MR-GRUNN-PRØVE: Kurs i miljøprøvetaking, forurenset grunn.

Miljøringen arrangerer prøvetakingskurs for forurenset grunn annet hvert år, neste gang mai/juni 2020. Alle Miljøringens medlemmer tilbys anledning til å holde kurset. Vi inviterer med dette til å delta i Tilbudsforespørsel 2020 Kurs i Provetaking MR-GRUNN-PRØVE.

Tilbudsfristen er fredag 13. mars 2020 kl. 12.00. Tilbud sendes med e-post til Miljøringen v/sekretariatet på  post@miljoringen.no.

Svar etter tilbudsevaluering vil bli gitt innen 27. mars og kontrakt med avtalepart forventes å være på plass innen 3. april 2020.

 

Fint om du deler forespørselen med de av dine kollegaer som du tror har nytte av den.

NORDROCS 2020 – Sponsorinvitasjon

Vi inviterer vi herved våre medlemmer og andre interesserte til å registrere seg som sponsor til den 8. nordiske konferansen om forurenset grunn og forurensede sedimenter, NORDROCS 2020. Konferansen arrangeres på Scandic Holmenkollen i Oslo 8.-9.september 2020. Dere har også muligheten til å ha en utstillingsstand under konferansen.

 

Se nærmere info i NORDROCS 2020 – Sponsorinvitasjon.  

 

Fint om du deler dette med de av dine kollegaer som du tror har nytte av det.

Kommende Battelle konferanser

Battelle Conferences

 


The Twelfth International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds

May 31-June 4, 2020 | Portland, Oregon

Contact
Email: chlorcon@battelle.org
Phone: 1-614-424-7866


The Eleventh International Conference on Remediation and Management of Contaminated Sediments

January 25-28, 2021 | Nashville, Tennessee

Contact
Email: sedimentscon@battelle.org
Phone: 1-614-424-7866

The Sixth International Symposium on Bioremediation and Sustainable Environmental Technologies 

May  17-20, 2021 | Miami, Florida

Contact
Email: biosymp@battelle.org
Phone: 1-614-424-7866