Velkommen til høstens kurs MR-SED-RISIKO (praktisk bruk av risikoveileder for forurenset sediment)

Kurset MR-SED-RISIKO er et 1-dagskurs i praktisk bruk av Miljødirektoratets risikoveileder for forurenset sediment

Du kan velge mellom to kursdatoer :

MR-SED-RISIKO 1     torsdag 19. september 2019 (fullt)  eller
MR-SED-RISIKO 2     torsdag 26. september 2019 (5 ledige plasser)   

Kurssted: NGI, Sognsveien 72 ved Ullevål Stadion, Oslo    Hvordan komme til NGI?

Kurs 1 og 2 er identiske og gjennomføres av Miljøringen med NGI/NIVA som kursholdere og med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. Deltakerne får en praktisk innføring i målsetning, oppbygging og praktisk bruk av Miljødirektoratets risikoveileder for forurenset sediment (M-409/2015). Kurset går kun annet hvert år.

Les mer i kursinvitasjon og påmeldingsinformasjon.

PÅMELDINGEN ER I GANG!

Mikroplast-arrangement hos NGI 25. sep. 2019 kl 16-19

NGI er samarbeidspartner til Oslo europeisk miljøhovedstad, og i den forbindelse inviterer de til arrangement om mikroplast på NGI (Sognsveien 72) onsdag 25. september kl. 16-19.

NGI vil holde noen presentasjoner av spennende mikroplast-prosjekter som de har hatt, samt å gi en omvisning på labben, der de viser frem sin metode for å analysere mikroplast i sediment fra havbunnen. Målgruppen er studenter og andre interesserte.

Påmelding innen 23. september 

Mer info og påmelding: https://www.ngi.no/Nyheter/Aktuelt-fra-NGI/Jakten-paa-plasten-med-NGI

Ny frist 19. august! Invitasjon til å sende inn “abstracts” til temamøte i Trondheim 28. og 29. oktober

Miljøringen og Vannforeningen vil samarbeide om neste temamøte som blir på Scandic Nidelven i Trondheim 28. og 29. oktober 2019.   Vi inviterer derfor medlemmer og andre i fagmiljøet til å sende inn korte abstracts innen følgende hovedtemaer:

  1. Miljøutfordringer i infrastrukturprosjekter
  2. Vanndirektivet og bruk av veiledere
  3. Gruveavfall og andre industrietterlatenskaper

Dette er en god anledning til å presentere noe du arbeider med, brenner for eller ønsker å diskutere blant faglige kolleger. Miljøringen og Vannforeningen er spennende fora med aktører fra bl.a. rådgivere, myndigheter, tiltakshavere, utdannings- og forskningsmiljøer, entreprenører og laboratorier. Foredragene engasjerer fra ulike perspektiver.

Dersom du eller en av dine kolleger arbeider med disse temaene og ønsker å dele kunnskapen med oss, så send et «abstract» på cirka 200 ord (max. ½ side) innen 19. august (ny frist) til post@miljoringen.no. Du vil få beskjed om foredraget ditt er antatt kort tid etter.

Foredragsholdere får fri deltakelse på hele temamøtet og det sosiale arrangementet. Reise og overnatting må dekkes selv.  

Vi ser fram til et engasjerende møte med dere i oktober!