Vi ønsker oss innspill til jubileumsmøte 22.-23. november på Hotell Riviera i Moss.

Miljøringen har 30-års jubileum i år – det skal vi feire! Vi vil benytte temamøtet den 22. – 23. november til vår jubileumsmarkering.

Temaet for seminaret vil være «Bærekraftig massehåndtering». Vi oppfordrer nå våre medlemmer til å sende oss problemstillinger og forslag til presentasjoner innen dette temaet. Presentasjoner eller problemstillinger kan f.eks. omhandle logistikk og transport, kost-nyttevurderinger, gjenbruksløsninger for ulike typer masser, byggherre vs. entreprenørs ansvar og mulighetsrom i regelverk, eller barrierer/utfordringer samt gode løsninger for å nå mål innen bærekraft.

Vi ber om at alle tips og forslag til tema og foredragsholdere blir sendt til post@miljoringen.no innen 1. september. Oppsummer temaet/problemstillingen kort. Vi trenger kun overskrift og kort beskrivelse for foredrag. Vi mottar også gjerne tips om foredragsholdere (navn, firma og mailadresse).

Seminaret skal være i Moss på det nyåpnede Hotel Riviera. Nytt i år er at vi vil arrangere temamøtet i samarbeid med nettverket Grønn Anleggsektor. Vi håper at mange ønsker å delta på temamøtet! MEN FØRST – KOM MED INNSPILL!

 

Comments are closed.