Invitasjon til å sende inn forslag til presentasjon på Miljøringens temamøte 14. og 15. mars 2023

Tirsdag 14. – onsdag 15. mars 2023 arrangerer Miljøringen et temamøte/webinar i Miljødirektoratet sine lokaler i Oslo.

 • Tema om forurenset grunn har foreløpig følgende mulige deltemaer:
  • Gjenbruk/nyttegjøring av avfall/masser: Vi ønsker eksempler på nyttegjøring
  • BA-avfall og myndighetenes mål om gjenbruk. Barrierer mot og incentiver for nyttegjøring
  • Innovative løsninger (gjenbruk av masser)
  • Vurdering av naturmangfold relatert til kapittel 2-saker (forurensningsforskriften), inkludert håndtreing av fremmede arter
  • Sanering av oljeforurensning/akuttforurensning
  • Deponier
 • Tema om sediment/vann har foreløpig følgende mulige deltemaer:
  • Prøvetaking/overvåking
  • Innovative tiltaksløsninger
  • Mudringsprosjekter
  • PFAS og mikroplast
  • (NLM og Vannforskriften – infrastrukturprosjekter)
 • Andre presentasjoner på temamøte:
  • Nytt fra forskningens verden (send forslag også her)
  • Miljøringenprisen 2022
  • Vinnere av Miljøringens studentstipend 

 Vi inviterer dere herved til å sende inn forslag til presentasjon om disse temaene.

Vi oppfordrer konsulenter, tiltakshavere, myndigheter, entreprenører og andre til å bidra med problemstillinger. Dersom dere har eksempelsaker innenfor de nevnte tema, er dette noe vi ønsker å ha med på temamøtet.
Hvis du ønsker å presentere, send e-post til Miljøringen med følgende informasjon: 

 1. Tittel (behøver ikke være endelig)
 2. Stikkord om tematikk, ikke noe langt sammendrag nødvendig
 3. Foredragsholder, firma

Presentasjonene vil få 20-25 minutter til rådighet inkludert presentasjon, spørsmål og bytte til neste foredragsholder. Vi foretrekker at foredragsholderne møter fysisk for å holde presentasjon.

Temamøtet vil arrangeres hos Miljødirektoratet i Oslo. Det vil også streames.

Frist for å sende inn tittel/stikkord: SØNDAG 15. JANUAR 2023.

Comments are closed.