Vi ønsker alle våre Miljøringen-venner en god jul og et godt nytt år!

Vi nærmer oss slutten på 2023. Vi har etterhvert funnet formen med å kunne arrangere både fysiske og digitale møter og kurs, slik at vi når flest mulig. Temamøtet «Disponering av masser og deponier – forurensning i vann og sedimenttiltak» i mars ble arrangert som et fysisk/digitalt hybrid-møte hos Miljødirektoratet, mens jubileumsmøtet «Bærekraftig massehåndtering» i november ble holdt fysisk på Moss Hotel Riviera. Begge møtene hadde god oppslutning og fint engasjement. Takk til alle som deltar på møtene våre og ikke minst en stor takk til foredragsholdere for deres bidrag! 

Det ble også arrangert kurs i MR-GRUNN-RISIKO og SPREDNING, MR-GRUNN-HÅNDTERING og MR-GRUNN-PRØVE med god oppslutning i året som gikk.

Vi ser nå frem til et nytt år med mye spennende innhold! Først ut er kurset MR-GRUNN-RISIKO og SPREDNING som avholdes allerede 6.-7.-feb. 2024. Påmeldingen åpner tidlig i januar. Første temamøte i 2024 blir holdt i mars/april og vil foregå som en hybridløsning der det er mulig å delta både fysisk i Oslo og ellers digitalt. I løpet av 2024 vil vi også arrangere kursene MR-SED-HÅNDTERING (til våren) og MR-SED-PRØVE (til høsten). Videre kan dere se fram til NORDROCS2024 i Uppsala, Sverige 9.-12. september og sannsynligvis et temamøte i november. Følg med på hjemmesiden på nyåret for mer info. 

Igjen vil vi ønske alle en riktig god jul. Vi ser frem til et godt nytt Miljøringen-år!

Comments are closed.