Prosjektet «Slettebakken avfallsdeponi» ble vinner av Miljøringenprisen 2023. Vi gratulerer!

Miljøringen ønsker å hedre prosjekter som løser en miljøfaglig utfordring på en innovativ, kostnadseffektiv, bærekraftig og/eller kvalitetsmessig bedre måte. Vi deler derfor hver år ut Miljøringen prisen til et prosjekt som medlemmene selv nominerer til oss.  Den miljøfaglige problemstillingen kan være knyttet til løsninger innen overvåking, kartlegging, risikovurdering, utvikling/innovasjon eller tiltaksforbedring. Og det er også en fordel at løsningen kan anvendes i andre prosjekter.

I 2023 hadde vi 4 prosjekter som ble nominert:

  • Prosjektet Markedsplass for masser av Bærum Ressursbank, nominert av Norsk Gjenvinning,
  • Prosjektet Renere Havn Bergen, et prosjekt mellom Bergen kommune og Miljødirektoratet, nominert av Cowi,
  • Prosjekt Slettebakken avfallsdeponi, nominert av Veidekke
  • Prosjekt Avsutning av Hauka deponi, nyttiggjøring av avfall ved topptetting, nominert av Norsk Gjenvinning

I komiteen satt Styret med 5 av 6 medlemmer, (ett styremedlem fra Veidekke var inhabil og deltok ikke). Alle vurderingene fra komitemedlemmene ble gjennomført uavhengig av hverandre.  Og vinneren med høyest ranking ble Bergen kommune med sine partnere Veidekke m.fl. for sitt arbeid med prosjektet «Slettebakken avfallsdeponi».

Komiteen hadde følgende begrunnelse:

Prosjekt «Slettebakken Avfallsdeponi»  er et modig og banebrytende prosjekt.  Det er første gang man gjennomfører oppgraving med fjerning av et gammelt deponi med påfølgende separering av gjenvinnbare fraksjoner. Det er et teknisk og miljømessig komplisert prosjekt, der det er utvist stor faglig tyngde og innovasjon, med mål om å sikre trygge nedstrømsløsninger, høyest mulig gjenvinningsgrad og reduserte CO2-utslipp. Erfaringene og resultatene fra prosjektet kan ha stor påvirkning på hvordan tilsvarende prosjekter kan realiseres i fremtiden. Byggherren er Bergen kommune, Bymiljøetaten og entreprenøren er Veidekke med samarbeidspartner belgiske DEME Environmental.

Miljøringeprisen ble delt ut 22. november 2023 på Miljøringens Jubileumsseminar i Moss. Vinnerprosjektet får en gullspade-statuett samt 40 000 kr, som tildeles en veldedig organisasjon som vinnerne selv får velge. Vinnerprosjektet valgte raskt at Slettebakken Frivilligsentral som holder til i nabohuset til Slettebakken deponi skulle få pengene. Daglig leder Hege Mikkelsen i frivilligsentralen sier at dette var en virkelig en hyggelig overraskelse! «Disse midlene vil komme veldig godt med når vi nå skal starte opp frivillige aktiviteter for folk i alle aldre på Slettebakken. Vi har fokus på folkehelse, kultur og inkludering». Les mer på slettebakken.frivilligsentral.no.   Gratulerer til dere også!

På bildet ser vi byggeleder Endre Hausvik, Bergen kommune, som mottar prisen av styreleder i Miljøringen, Randi Warland Kortegaard. Veidekke er representert på bildet med prosjektleder Bjørg Carlsen Torsnes ( nr. 2 fra venstre) og Vegar Murvold (til høyre i bildet).

 

Comments are closed.