Fin tilbakemelding og nyttige lenker fra en av «de gamle i gamet»

Hei og takk for en fin samling denne uken. Mye interessant og mange spennende prosjekter!

Som en av «de gamle i gamet», tenker jeg det er viktig å ikke glemme at en god del av løsninger man ser på i dag, også har vært jobbet med tidligere.

Her er lenker til rapporter o.a. fra Statens vegvesens gjenbruksprosjekt tidligere på 2000-tallet. Tenker at det kan være interessante og også aktuelle ting å finne i disse fortsatt, så det er fint om dette kan deles f.eks. på Miljøringens nettsider eller annen måte.

 https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/forskning-innovasjon-og-utvikling/avsluttede-programmer-og-prosjekter/gjenbruksprosjektet/

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/forskning-innovasjon-og-utvikling/avsluttede-programmer-og-prosjekter/gjenbruksprosjektet/publikasjoner/

https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/2682223

https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/193011

Med vennlig hilsen 

Turid Winther-Larsen

Seniorrådgiver Ytre miljø

Miljøseksjonen

FORSVARSBYGG 

Comments are closed.