Få ledige plasser! MR-GRUNN-RISIKO kurs 14.-15. mai (to år til neste gang kurset holdes!)

Miljøringen inviterer medlemmer og andre i privat sektor og offentlig forvaltning til to-dagerskurset

MR-GRUNN-RISIKO 
Kurset omhandler forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553: Tilstandsklassifisering, risikovurdering og tiltaksplaner for opprydding av forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider  

(MR-GRUNN-RISIKO 1:          Onsdag 24. til torsdag 25. april 2019 hos Miljødirektoratet (Avsluttet))
MR-GRUNN-RISIKO 2:          Tirsdag 14. til onsdag 15. mai 2019 hos NGI (NOEN FÅ LEDIGE PLASSER!!)

Kursene er identiske og arrangeres av Miljøringen med NGI som kursholder og Miljødirektoratet som støttespiller.

Her finner du  Invitasjon/kursinvitasjon til MR-GRUNN-RISIKO 2

 

PÅMELDINGEN ER I GANG!

Comments are closed.