Kunngjøring om Miljøringens årsmøte 2024

Årsmøtet avholdes i år noe senere enn vanlig, dvs. 16. april 2024 i Miljødirektoratets lokaler i Oslo i forbindelse med årets første temamøte 16.-17. april. Så sett av datoene!

Vi oppfordrer alle medlemsbedrifter til å være representert med minst en person til årsmøtet.

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende 4 uker før møtet (dvs. innen 19. mars). Forslag sendes på epost til post@miljoringen.no. Sakspapirer sendes ut ca. 3 uker før årsmøtet.

Vi kommer tilbake til hva som blir programmet for temamøtet. Temamøtet/årsmøtet vil også blir streamet.

Comments are closed.