STUDENTSTIPEND FORURENSET GRUNN / FORURENSET SEDIMENT!

Miljøringen er opptatt av rekruttering til bransjen vår. Dersom du holder på med master innen fagområdet FORURENSET GRUNN / SEDIMENTER og tilgrensende fagområder, kan du søke om vårt studentstipend.

Formålet med  «Miljøringens studentstipend» er å inspirere masterstudenter til å øke sine miljøfaglige kvalifikasjoner. Årlig tildeles inntil kr. 30.000,- til ett eller fordelt på to stipender.

Søker må beskrive og argumentere for innholdet i aktiviteten det søkes om. Søknaden skrives på eget søknadsskjema, som sendes til post@miljoringen.no innen 1. mai hvert år. 

Dere kan lese mer om statuttene for ordningen og hvem som tidligere har mottatt prisen HER.

Ordningen er også publisert i Legathåndboka http://www.legathandboken.no/Fagorientert/Undervisning/Miljoeringens-studentstipend

 

 

Comments are closed.