Drift av Miljøringens sekretariat

Miljøringen ønsker tilbud på sekretariattjeneste for organisasjonen, med tenkt oppstart i løpet av høsten/vinteren 2024. Miljøringen har ingen egne ansatte, og den operasjonelle driften besørges av et innleid sekretariat. Styret i Miljøringen har det overordnede ansvaret for driften, samt avholdelse av relevante temamøter og kurs i samarbeid med sekretariatet. Sekretariatet har i dag ansvaret for administrativt arbeid av Miljøringen som blant annet inkluderer arbeid med saker som: • Innkalling og gjennomføring av styremøter og årsmøter i dialog med styret • Forberedelser og gjennomføring av temamøter (sikre utsendelse av invitasjon, påmeldingslister, konferansefasiliteter) • Budsjett og regnskap (fakturering, dialog med regnskapsfører, tilrettelegging for revisjon etc.) • Oppdatering av hjemmeside • Generell drift (medlemsregister, e-post, telefonkontakt etc.) • Organisering av kurs, se kursplan • Medhjelper ved større konferanser (eks. NORDROCS).

Fullstendige anbudsdokument ligger her: https://www.doffin.no/notices/2024-110123

Comments are closed.