Iris Produksjon AS er blitt medlem av Miljøringen

Iris Produksjon AS holder på med mottak, behandling og avsetning av alt husholdningsavfall i Salten, samt store mengder næringsavfall. Med tanke på jordmasser drifter de et ordinært deponi for forurensede masser, samt en fylling for rene jordmasser.

Miljøringen ønsker Iris Produksjon AS velkommen som medlem!