Iris Produksjon AS er blitt medlem av Miljøringen

Iris Produksjon AS holder på med mottak, behandling og avsetning av alt husholdningsavfall i Salten, samt store mengder næringsavfall. Med tanke på jordmasser drifter de et ordinært deponi for forurensede masser, samt en fylling for rene jordmasser.

Miljøringen ønsker Iris Produksjon AS velkommen som medlem! 

Comments are closed.