Miljøringens studentstipend for 2023 går til Clara Benedikte Mader Lade

Clara studerer på NMBU, Miljøvitenskap , Jord og miljø. Masteroppgaven heter ”Stabilization of PFAS contaminated soil with waste-based biochar sorbents”. Målet med oppgaven er å studere effekten av  6 ulike avfallsbaserte biokull for sorpsjon av PFAS i jord. Testene har vist at særlig de slambaserte biokullene har høy sorpsjonskapasitet, og dermed stort potensiale for sirkulær økonomi. Dette er nye og spennende resultater. Hun har blitt invitert til Biochar Summit-konferansen i Helsingborg 13. og 14. juni 2023 for å presentere resultatene muntlig, og hun ønsker også å publisere resultatene i et tidsskrift. Hun søkte om midler  til å delta på konferansen, og om økonomisk støtte til publisering av resultatene.

Stipendet som tildeles Clara er på 23 000 NOK.

Søknadsfrist for neste års utdeling er 1. mai 2024. Les mer om stipendet og tidligere vinnere her. 

 

Comments are closed.