Forslag til nytt direktiv om overvåking av jord

Du kan gi innspill til kommisjonen her:  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2023/juli-2023/forslag-til-nytt-direktiv-om-overvaking-av-jord/

Comments are closed.