Miljøringenprisen for 2020 går til Hjerkinn PRO!

Prosjektet «Tilbakeføring/natur-restaurering av Hjerkinn Skytefelt» har vunnet MR-prisen for 2020.

Prosjektleder Pål Skovli Henriksen fra Forsvarsbygg beskriver prosjektet slik: «Hjerkinn PRO er blitt et pilot- og foregangsprosjekt for eksplosivrydding og naturrestaurering i Norge. Ved prosjektets oppstart var knapt naturrestaurering et begrep. Prosjektet har vist at det går an å restaurere et tidligere tungt belastet militært skytefelt til nasjonalpark og verneområde. Gjennom denne prosessen er det utviklet metoder, prinsipper, forskningsresultater, erfaringer, kompetanse og kunnskap om tid og kostnader som vi tror vil være viktig for fremtiden.

Når man ser hva som trengs for å reparere naturen vi forbruker, håper vi at prosjektet både kan være med å bidra til fremtidige valg mhp på hvordan vi utnytter naturressursene våre, bidra til å finne gode løsninger når samfunnsutviklingen krever at vi må ta i bruk sårbar natur og ikke minst med kunnskap og kompetanse på hvordan man restaurerer i stor-skala som det er gjort på Hjerkinn. 

Prosjektet har pågått mellom 2006-2020 (ferdigstilt) og hatt en kostnad på 585 mnok. Hele det tidligere skytefeltet ble vernet som nasjonalpark (ca 2/3) og landskapsvernområde (1/3) i kongelig resolusjon april 2018.

Forsvarsbygg takker alle leverandører og samarbeidspartnere som har gjort det mulig å oppnå målsetningene i prosjektet».   

Les mer om kandidaten og https://www.forsvarsbygg.no/hjerkinn/

Kandidaten ble nominert av Camilla Spansvoll fra Kystverket, som også er medlem av Miljøringen.

Vinnerprosjektet vil få en Miljøringen-prisplakett samt 40 000 kr som kan tildeles en veldedig organisasjon, som bestemmes av vinneren. Prisen deles ut på årsmøtet vårt i 2021. VI GRATULERER!

 

Det er første gang Miljøringenprisen deles ut til et prosjekt. Du kan lese mer her om formålet og kriteriene  for prisen

 

De øvrige nominerte prosjektene var:

  • Kartlegging og oppfølging av villfyllinger, Hamar kommune
  • Forskningsprosjektet GEOreCIRC, NGI, NMBU mfl.
  • 100 innsjøer, NIVA og CBA
  • Reetablering av ålegressenger etter opprydning av forurenset sjøbunn, Embla Vildalen Uleberg
  • Horten kommunes overvåking av vannkvaliteten i Borrevannet, Horten kommune

Alle var godt kvalifiserte kandidater som bidro til at det ble en spennende konkurranse. Vi takker alle for deltakelsen.   

Comments are closed.