Og vinneren av Miljøringenprisen 2022 ble………

På temamøte/årsmøtet til Miljøringen 14. mars ble vinneren av Miljøringenprisen 2022 kåret.

Miljøringen ønsker å hedre prosjekter som har løst en miljøfaglig utfordring på en miljøvennlig, bærekraftig, innovativ og kvalitetsmessig god måte. Dette kan være metoder og gjennomføring av tiltak, overvåking eller kartlegging. Et kriterium er også at kandidatene er medlemmer av Miljøringen.

I løpet av 2022 har 8 ulike aktører nominert meget gode kandidatprosjekter (her listet i tilfeldig rekkefølge)

  • Renere Havn Bergen, Bergen kommune
  • Bærekraftige løsninger for oppføring av nytt sykehus i Drammen, WSP
  • Hammerfest Ren havn, Kystverket/Hammerfest kommune/Hammerfest Havn
  • Vannklimrisk, Vestlandsforsk
  • Renvann, Oslo kommune og Trondheim kommune
  • Miljøtiltak Langøyene, Oslo kommune
  • Uttesting av rensetiltak for nitrogen i avrenning fra sprengstein, Statens Vegvesen/Nibio
  • Prosjektet Smelt, Trondheim kommune

Vi kunne i går annonsere at vinneren av Miljøringenprisen 2022 ble Oslo kommune med Miljøtiltak Langøyene. Komiteen mener prosjektet har valgt innovative løsninger ved stabilisering av deponiet ved sjøen, hatt fokus på miljøvennlige og kostnadseffektiv logistikk og ivaretatt biologisk mangfold på en meget god måte.

Vinneren mottok en Miljøringenpris statuett, en «gullspade», et diplom og en pengepremie på 40 000 kr som tildeles en selvvalgt veldedig organisasjon. Oslo kommune kunne opplyse at Oslo Friluftsråd vil få tildelt disse pengene. På bildet ser vi at Oslo kommunes representant etatsdirektør Eskil Bråten tar i mot prisen av Miljøringens Randi Warland Kortegaard. 

MILJØRINGEN GRATULERER EN VERDIG VINNER!

 

Comments are closed.