Miljøringenprisen for 2021 gikk til NGI-prosjektet «Bærekraftig gjenvinning av betong»

Vinnerprosjektet med prosjektleder Cathrine Eckbo i spissen startet i 2019 ved at NGI tok kontakt med flere aktører i betong- og avfallssektoren for å initiere et industristøttet forskningsprosjekt i samarbeid med Miljødirektoratet. Hensikten var å vurdere dagens grenseverdi for Cr(VI) i betong og foreslå nye grenseverdier basert på potensielle spredning i ulike gjenvinningsscenarier. Prosjektet ble avsluttet i februar 2021 og kompetansen utvikles videre ved at Cathrine starter på doktorgrad på økt resque innen samme tema på Senter for Forskningsdrevet Innovasjon – SFI Earthresque (https://www.nmbu.no/tjenester/sentre/earthresque) ledet av NMBU. Prisvinneren har argumentert med følgende i sin søknad til Miljøringenprisen:

  • For at Norge skal kunne være i nærheten av å nå EU sitt mål om 70% gjenvinning av bygg og anleggsavfall MÅ det gjenvinnes mer betong
  • Det er flere grunner til at betong ikke gjenvinnes i ønsket grad i dag og problematikken rundt Cr(VI) har vært en klar hindring
  • Ved å vise at det går an å gjenvinne betongen i ulike scenarioer uten at det går på bekostning av helse og miljø kan vi være med på å konstruere et regelverk som oppmuntrer til gjenvinning
  • Dette vil i tillegg kunne ha en spiraleffekt ved at det legges mer midler i FoU for bærekraftig betonggjenvinning som vil kunne smitte over på andre land
  • Prosjektet har fått stor oppmerksomhet i media og stor interesse fra industrien
  • Prosjektet var med på å øke den første grenseverdien for Cr(VI) i betong fra 2 mg/kg til 8 mg/kg noe som førte til økt betonggjenvinning.

Miljøringenprisen består av en gullspade-plakett, samt 40 000 kr som tildeles en veldedig organisasjon bestemt av vinneren.

Vinneren har bestemt at prisen skal gå til miljøstiftelsen ZERO som er en uavhengig ideell organisasjon som samarbeider om kunnskap og jobber aktivt med myndigheter og industri om varig, miljøvennlig og bærekraftig gjenvinning av betong.

Prisen ble delt ut på temamøtet vårt 17. november 2021. VI GRATULERER!

På bildet under ser dere en fornøyd prosjektleder Cathrine Eckbo fra NGI sammen med en like fornøyd daglig leder Sigrun Aasland fra ZERO.

          

Du kan lese mer om hvordan nyheten om prisen ble mottatt her https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/ngi-vant-miljoringenprisen-2021-og-donerer-40-000-kroner-til-miljostiftelsen-zero?publisherId=17847189&releaseId=17922451

Det er andre gang Miljøringenprisen deles ut til et prosjekt. Du kan lese mer her om formålet og kriteriene for prisen

De øvrige nominerte prosjektene var:

  • Horten Ren Indre Havn. Horten kommune, Forsvarsbygg, Horten Industripark. Miljødirektoratet bidro med midler til opprydding
  • Tildekking av forurensede sedimenter med aktivt kull. NIVA
  • Bærekraftig behandling av masser med fremmede skadelige arter. Envir AS
  • Bioolje – Undersøkelser av nedbrytningshastighet i løsmasser. Multiconsult

Alle var godt kvalifiserte kandidater som bidro til at det ble en spennende konkurranse. Vi takker alle for deltakelsen. 

 

Comments are closed.