AVLYST INNTIL VIDERE: Temamøte og årsmøte 11.-12. mars 2020 hos Miljødir. i Oslo

AVLYST INNTIL VIDERE: Denne gang har vi satt fokus på «Kilder og spredning av miljøgifter». NGI vil presentere grunnlag til ny spredningsveileder for forurenset grunn, som Miljødirektoratet vil sende på høring før endelig spredningsveileder ferdigstilles. Andre aktører i bransjen vil gi presentasjoner om spredning fra skytebaner, gummigranulat, fluor fra skismøring, seksverdig krom fra betong, PFAS osv. Vi får videre presentert ulik metodikk for prøvetaking, spredningsundersøkelser og risikovurderinger. Flere av presentasjonene er resultat av vår «abstract-konkurranse» i forkant av temamøtet. En stor takk til alle som deltok der. Vi får også besøk av en av studentprisvinnerne for 2019 som vil presentere sitt masterarbeid. Den faste posten «Nytt fra Miljødirektoratet» er selvfølgelig også med i programmet vårt. Bransjen vår står uten tvil overfor stadig nye utfordringer, og vi som jobber i bransjen trenger påfyll av ny kunnskap!

Programmet onsdag avsluttes med et kort årsmøte, og like etter samles de som ønsker det til hyggelig middag på Olympen – som vi pleier.

Alt er mer detaljert beskrevet i programmet vårt der du også finner påmeldingsinfo. 

Årsmøtepapirer vil bli sendt ut til medlemmene 3 uker før møtet.

Vi er klar for din påmelding!

Comments are closed.