Velkommen til temamøte og årsmøte 11. og 12. mars 2020 hos Miljødirektoratet i Oslo

Denne gang har vi satt fokus på «Kilder og spredning av miljøgifter». Miljødirektoratet  vil  gi oss en inngående presentasjon av den nye spredningsveilederen for forurenset grunn som snart er ute på høring. Andre aktører i bransjen vil gi presentasjoner om spredning fra skytebaner, gummigranulat, fluor fra skismøring, seksverdig krom fra betong, PFAS osv. Vi får videre presentert ulik metodikk for prøvetaking, spredningsundersøkelser og risikovurderinger. Flere av presentasjonene er resultat av vår «abstract-konkurranse» i forkant av temamøtet. En stor takk til alle som deltok der. Vi får også besøk av en av studentprisvinnerne for 2019 som vil presentere sitt masterarbeid. Den faste posten «Nytt fra Miljødirektoratet» er selvfølgelig også med i programmet vårt. Bransjen vår står uten tvil overfor stadig nye utfordringer.

Programmet onsdag avsluttes med et kort årsmøte, og like etter samles de som ønsker det til hyggelig middag på Olympen – som vi pleier.

Alt er mer detaljert beskrevet i det foreløpige programmet der du også finner påmeldingsinfo. 

Årsmøtepapirer vil ble sendt ut til medlemmene 3 uker før.

Vi er klar for din påmelding!

Comments are closed.