Her finner du foredragene fra temamøtet 14. mars 2016

Mandag 14. mars 2016 arrangerte Miljøringen temamøte om “Spor og spredning av forurensning”. Takk til alle deltakere og foredragsholdere for en inspirerende...

Sparks AS er nå medlem av Miljøringen

Vi ønsker dem hjertelig velkommen. Geir Markussen er vår kontaktperson hos Sparks AS. På hjemmesiden deres kan vi lese følgende...

Ledig stilling hos NGI for miljøinteressert geotekniker

NGI ønsker å styrke staben med geoteknikere med interesse og kunnskap i tilknytning til forurenset grunn og sjøbunn.

Høring – Utkast til Veileder for utarbeidelse av tilstandsrapporter

Veilederen skal hjelpe virksomheter med å oppfylle kravene til tilstandsrapport for grunn og grunnvann i tråd med IED- direktivet og...

IFE er blitt medlem i Miljøringen

Vi ønsker Institutt for energiteknikk IFE velkommen til Miljøringen! Innen Miljøteknologi fokuserer IFE på forskning og utvikling av ny teknologi som reduserer...

NICOLE E-News March 2016

NICOLE E-News March 2016

NICOLE 20 year anniversary NICOLE was established in 1996 as a concerted action under the 4th Framework Programme of the...

Velkommen til temamøte og årsmøte mandag 14. mars 2016

Temaet for møtet denne gang er  «Spor og spredning av forurensning». Dette belyses av kunnskapsrike foredragsholdere fra de ulike bransjene...

International Conference Contaminated Sites Bratislava 2016

ICCS 2016 would like to invite you to the INTERNATIONAL CONFERENCE CONTAMINATED SITES, BRATISLAVA 12-13 SEPTEMBER, 2016. The conference will...

Ny rapport fra EU- The Remediated sites and brownfields–Success stories in Europe

  «This document is the results of an initiative of the Eionet National Reference Centres for Soil. It aims to...

Norsk Gjenvinning m3 AS er nytt medlem av Miljøringen

Norsk Gjenvinning m3 AS, eller NGm3, er blitt medlem av Miljøringen. Miljøsjef Randi Warland Kortegaard er kontaktpersonene vår. Du kan...