Call for abstracts til temamøtet Hamar. Frist 15. april!

Neste temamøte er i Hamar 25. og 26. mai 2016.

Vi vil med dette invitere våre medlemmer og andre i fagmiljøet til å sende inn korte abstracts om følgende:

  • Miljømessige erfaringer og utfordringer innenfor store samferdselsprosjekter (motorveier, intercity jernbaneprosjekter osv.). Her ønskes det innspill fra både tiltakshavere, myndigheter/forvaltning, entreprenører og rådgivere. Det kan være problemer knyttet til massehåndtering (løsmasser, berg), forurensning, naturinngrep, interessekonflikter, utfordringer som kan oppstå i store prosjekter m.m.
  • Forurensning i vann og sedimenter i innlandet
  • Klorerte løsemidler: Her har vi abstracts fra høsten 2015 og disse vil bli vurdert sammen med ev. nye som kommer inn. Vi ønsker flere eksempler fra Norge.

Dette er en gylden anledning til å presentere noe du arbeider med, brenner for eller ønsker å diskutere blant faglige kolleger. Miljøringen er et spennende forum med ulike sektoraktører, der fordragene ofte engasjerer fra ulike perspektiver.

Dersom du eller en av dine kolleger arbeider med disse temaene og ønsker å dele kunnskapen med Miljøringen, så send et «abstract» på cirka 200 ord (½ side) innen 15. april til post@miljoringen.no.

Du vil få beskjed om foredraget ditt er antatt kort tid etter.

Foredragsholdere får fri deltakelse på hele temamøtet og det sosiale arrangementet.

Vi ser fram til et nytt bra møte i Miljøringen med mange gode foredrag!

Comments are closed.