Nicole newsletter October 2017

Nicole newsletter October 2017

 Nicole newsletter October 2017 ARE YOU READY FOR FRANKFURT?! The NICOLE network Spring 2018 Meeting & Workshop will be organized...

Hamar kommune er blitt medlem i Miljøringen

Vi ønsker dem hjertelig velkommen! Miljøringens kontaktperson i Hamar kommune er Renathe Ryberg, tlf 62 56 32 01, E-post: renathe.ryberg@hamar.kommune.no. Les mer om Hamar...

Velkommen til kurs i MR-RISS, praktisk bruk av risikoveileder for forurenset sediment.

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til kurset MR-RISS, som er et 1-dagskurs i praktisk bruk av Miljødirektoratets risikoveileder for forurenset sediment ...

Ny veileder til forurensningsforskriften kapittel 2, M 820 2016

Veilederen «Veileder til forurensningsforskriften kapittel 2- TA 2913/2012» og  «Kommentar til forurensningsforskriften kapittel 2, TA 2912/2012» er slått sammen til...

NICOLE E-News September 2017

NICOLE Fall Conference update September 2017 Contact nan.su@nicole.org for any questions to NICOLE View this email in your browser  ...

SedNet eNewsletter

Dear sediment-expert,   The September edition of the SedNet eNewsletter is now available on http://sednet.org/news/newsletter/newsletter-september-2017/ Contents: 10thSedNet Conference 14-17 June...

Neste temamøte er 8.-9. november 2017, sett av datoene

Vi er i godt i gang med forberedelsene til Miljøringens temamøte i Oslo 8. og 9. november 2017. Temamøtet vil...

MR-RISG 2. NB kurssted er endret!

Miljøringen inviterer medlemmer og andre i privat sektor og offentlig forvaltning til  Todagers-kurset MR-RISG: Forurensningsforskriftens kap. 2 og veileder TA-2553...

Miljødirektoratet har oppdatert faktaarkene om forurenset grunn

Miljødirektoratets veileder M-411 «Testprogram for tildekkingsmasser» er oppdatert

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer! Oversikt over høstens arrangementer

En spesiell takk til alle som deltar på arrangementene våre. Her er noen bilder fra utkikkspunktet på vei opp mot Mikkelgammen...

Kommende Batelle konferanser

The Eleventh International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds April 8-12, 2018 – Palm Springs, California Contact Email: chlorcon@battelle.org...