Neste temamøte er 8.-9. november 2017, sett av datoene

Vi er i godt i gang med forberedelsene til Miljøringens temamøte i Oslo 8. og 9. november 2017. Temamøtet vil være i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo. Programmet vil basere seg på følgende temaer:

  1. Massehåndtering og masseforvaltning
  • gjenbruk av masser (bærekraftig gjenbruk)
  • tunnelmasser (klassifisering, muligheter for gjenbruk, bunnrensk)
  • fremmede arter (krav og praksis)

 

  1. Spredningsvurderinger (mens vi venter på veiledning)
  • metodikk, modellering, grenseverdier, vurderinger
  • caser
  • Vannforskriften
  • snøhåndtering
  • anleggsvann (håndtering, rensing, grenseverdier, infiltrering, utslipp-påslipp)

 

Dersom du eller en av dine kolleger arbeider med disse temaene og ønsker å dele kunnskapen med Miljøringen, så send et «abstract» på cirka 200 ord innen fredag 22. september  til post@miljoringen.no.

Konkrete prosjekter og erfaringer fra disse er alltid ønsket og etterspurt av tidligere deltagere.

Invitasjon og påmeldingsinfo kommer!

 

Hilsen programkomiteen

Camilla Østerlie Borgersen, Geir-Andrè Thorstensen og Maiken Reitan

Comments are closed.