SedNet Conference 6. – 8. september 2023 i Lisboa

SedNet Conference 2023: preliminary program & registration

Høring av ny standard om remedieringsteknikker for forurenset grunn

Marit Hauken, som er prosjektleder for standardisering innen jord, slam og avfall i Standard Norge, har kontaktet Miljøringen etter anbefaling...

Ørland kommune er blitt medlem av Miljøringen

Miljøringen ønsker Ørland kommune velkommen som medlem! Ørland kommune ligger på Fosenhalvøya i Trøndelag fylke, og har ca. 10 000...

Nye styremedlemmer i Miljøringen

På årsmøtet 2023 takket styreleder Morten Jartun og styremedlem Paul Cappelen for seg. Begge har gjort en stor innsats for...

Endagskurset MR-GRUNN-HÅNDTERING. Påmeldingen er avsluttet

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til   MR-GRUNN-HÅNDTERING som er et 1-dags fysisk kurs eller et 1-dags digitalt kurs...

Ecofact AS er blitt medlem av Miljøringen

Ecofact AS har de senere årene bygget opp en god kompetanse på kartlegging og overvåkning av forurensede miljøer. Vi har...

Presentasjonene fra temamøtet 14.-15. mars ligger nå på «Arkiv»

Takk til deltakere, foredragsholdere, møteledere og sekretariat for et engasjerende temamøte. Alle presentasjoner ligger på «Arkiv», som du finner helt...

Og vinneren av Miljøringenprisen 2022 ble………

På temamøte/årsmøtet til Miljøringen 14. mars ble vinneren av Miljøringenprisen 2022 kåret. Miljøringen ønsker å hedre prosjekter som har løst...

Oslo Havn KF er blitt medlem av Miljøringen

Oslo Havn KF er et kommunalt foretak under Oslo Kommune. De er eier og forvalter av kommunes sjøområder og store...

Drammen kommune Miljø og landbruk er blitt medlem av Miljøringen

Vi ønsker hjertelig velkommen. Rådgiver Kirsten Kleveland er vår kontaktperson. Drammen kommune har rundt 100 000 innbyggere og 6500 ansatte,...

RemTech Expo – RemTech Europe. Frist for abstract er 31. mars

RemTech Europe, International Conference and Exhibition on land and water remediation markets and technologies, is scheduled for 18-22 September 2023. The first...

Invitasjon til å sende inn forslag til presentasjon på Miljøringens temamøte 14. og 15. mars 2023

Tirsdag 14. – onsdag 15. mars 2023 arrangerer Miljøringen et temamøte/webinar i Miljødirektoratet sine lokaler i Oslo. Tema om forurenset...