Drammen kommune Miljø og landbruk er blitt medlem av Miljøringen

Vi ønsker hjertelig velkommen. Rådgiver Kirsten Kleveland er vår kontaktperson. Drammen kommune har rundt 100 000 innbyggere og 6500 ansatte, og er med det Norges 7. største kommune.
Virksomheten Miljø og landbruk jobber med forurensning, vannkvalitet, naturforvaltning, vilt og landbruksforvaltning.

Comments are closed.