Høring av ny standard om remedieringsteknikker for forurenset grunn

Marit Hauken, som er prosjektleder for standardisering innen jord, slam og avfall i Standard Norge, har kontaktet Miljøringen etter anbefaling fra den norske standardiseringskomiteen for jord, avfall og slam (SN/K 134).  

Det pågår nå høring av en ny standard om remedieringsteknikker for forurenset grunn: ISO/DIS 24212 Remediation techniques applied at contaminated sites. Standarden utarbeides i samarbeid mellom ISO og CEN vil derfor automatisk bli fastsatt som Norsk Standard. Har dere mulighet til å vurdere om det er behov for å gi innspill til standarden slik at den ivaretar norske interesser?

Hvis dere har forslag til kommentarer kan dere med fordel benytte vedlagte skjema. Eller send noen ord  på epost til Marit Hauken (mah@standard.no).

Merk: Høringsutkastet også er tilgjengelig i høringsportalen til Standard Norge, se Standarder på høring | standard.no, og det er åpent for alle å gi kommentarer. Om dere heller vil kommentere der så gjør gjerne det. 

Frist for tilbakemelding: 20. juni.

Comments are closed.