Velkommen til temamøte i Stavanger 27. – 28. okt. 2015

Programmet denne gang spinner rundet temaene MILJØGIFTER OG MENNESKER, RENERE HAVNER og GRUVER OG MILJØ. Temaene belyses av utvalgte fagpersoner...

Veidekke søker etter personer med anleggserfaring og miljøkompetanse. 3 ledige stillinger!

Aktuelle stillinger er :

Velkommen til Geode Consult AS

Geode Consult AS er blitt medlem av Miljøringen. Daglig leder Elisabeth Håker Sanne er vår kontaktperson. Geode Consult AS jobber med...

Studenter! Søk på Miljøringens studentstipend! Søknadsfrist 1. november 2015

Til masterstudenter og veiledere innen fagområdet FORURENSET GRUNN / FORURENSEDE SEDIMENTER. Miljøringen opprettet i 2014 «Miljøringens studentstipend». Formålet med stipendet...

Invitasjon til å bidra på PFAS workshop 26. november 2015

Kjære medlemmer Miljødirektoratet vil sammen med problemeiere arrangere en heldags workshop om PFAS 26. november 2015, hos Miljødirektoratet. Temaene for...

Envisan er blitt medlem av Miljøringen

Vår kontaktperson i Envisan NV Norwegian Branch er Regional Manager Bart Van Renterghem. Han kan fortelle at: “Envisan, the Environment Division of...

Velkommen til kurs i forurensningsforskriftens kap. 2 og veileder TA-2553

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til  Todagers-kurset MR-RISG i forurensningsforskriftens kap. 2 og veileder TA-2553  Du kan velge mellom to...

E-news Nicole September 2015

Block your agenda for the NICOLE fall workshop Environmental Liability Directive: Implementation, experiences and national case studies  4 – 6...

E-news Nicole August 2015

Block your agenda for the NICOLE fall workshop Environmental Liability Directive: Implementation, experiences and national case studies  4 – 6...

Reminder: 9th International SedNet conference, 23-26 September 2015, Krakow, Poland

Solving societal challenges: Working with sediments  Hosted and co-organized by the Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30