Tilbudskonkurranse 2: MR-RISG Kurs i Kap. 2. NB inkludert ny tilleggsopplysning

NB Tilleggsopplysning til tilbudsforespørsel pkt. 2.3 Kursinnhold: 
Informasjon om den nye grunnforurensningsdatabasen skal også inngå (22.3.17)

————————–

Til Miljøringens medlemmer 

Tilbudsforespørsel

Miljøringens kurs MR-RISG: Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553. Tilstandsklassifisering, risikovurdering og tiltaksplaner for opprydding av forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. 

Miljøringens tre faste kurs gjennomføres i intervaller på circa to år. MR-RISG ble sist holdt høsten 2015 med stor deltakelse. Høsten 2017 skal det samme kurset arrangeres igjen. Vi inviterer med dette til å delta i en tilbudskonkurranse på utforming og gjennomføring av kurset. Mer info finner du her 2017 MR-RISG Tilbudsforesporsel. 

 

 

Tilbudsfristen er mandag 3. april 2017 kl. 12.00. Tilbud sendes med e-post til Miljøringen v/sekretariatet, post@miljoringen.no. Svar etter tilbudsevaluering vil bli gitt innen 19. april og kontrakt med avtalepart forventes å være på plass senest 28. april 2017.

Comments are closed.