Tilbudskonkurranse – Miljøringens kurs MR-GRUNN-HÅNDTERING

Miljøringens faste kurs gjennomføres i intervaller på to år. Tidligere MR-GRUNN-RISIKO er nå omdøpt til MR-GRUNN-HÅNDTERING. Dette har tidligere vært...

Latvia ønsker norsk partner til prosjekt forurenset grunn i Riga (EØS-midlene)

Miljødirektoratet er samarbeidspartner for klima- og miljøprogrammet i Latvia som finansieres av EØS-midlene. Som et ledd i dette arbeidet skal...

Tilbudskonkurranse – Miljøringens kurs MR-GRUNN-PRØVE

Til Miljøringens medlemmer  Tilbudskonkurranse – Miljøringens kurs MR-GRUNN-PRØVE: Kurs i miljøprøvetaking, forurenset grunn. Miljøringen arrangerer prøvetakingskurs for forurenset grunn annet hvert...

Konkurranseutlysning: Vurdering av deponiers egenskaper med hensyn på boligbygging

Konkurranseutlysning: Vurdering av deponiers egenskaper med hensyn på boligbygging

Miljødirektoratet informerer Miljøringen om at de har kunngjort en konkurranse på Doffin om vurdering av deponiers egenskaper med hensyn på...

Vårt medlem Envisan inviterer til omvisning på stort havneprosjekt i Sverige

Vårt medlem Envisan inviterer til omvisning på stort havneprosjekt i Sverige

Invitation to visit one of the largest harbour remediation projects in Sweden Due to Oskarshamn’s long industrial history the harbour...

Prosjektering Horten Ren Indre Havn

Prosjektering Horten Ren Indre Havn

For vårt medlem Horten kommune kunngjør vi herved konkurranse som ligger på Doffin: «Anskaffelsen gjelder detaljprosjektering for prosjektet Horten Ren...

Tilbudskonkurranse 2:  MR-RISG Kurs i Kap. 2. NB inkludert ny tilleggsopplysning

Tilbudskonkurranse 2: MR-RISG Kurs i Kap. 2. NB inkludert ny tilleggsopplysning

NB Tilleggsopplysning til tilbudsforespørsel pkt. 2.3 Kursinnhold:  Informasjon om den nye grunnforurensningsdatabasen skal også inngå (22.3.17) ————————– Til Miljøringens medlemmer  Tilbudsforespørsel...

Tilbudskonkurranse 1: MR-RISS Kurs i praktisk bruk av Miljødirektoratets risikoveileder for forurenset sediment

Tilbudskonkurranse 1: MR-RISS Kurs i praktisk bruk av Miljødirektoratets risikoveileder for forurenset sediment

Til Miljøringens medlemmer  Tilbudsforespørsel Miljøringens kurs MR-RISS: Kurs i praktisk bruk av Miljødirektoratets risikoveileder for forurenset sediment.  Miljøringens tre faste...