Tilbudskonkurranse – Miljøringens kurs MR-GRUNN-PRØVE

Til Miljøringens medlemmer 

Tilbudskonkurranse – Miljøringens kurs MR-GRUNN-PRØVE: Kurs i miljøprøvetaking, forurenset grunn.

Miljøringen arrangerer prøvetakingskurs for forurenset grunn annet hvert år, neste gang mai/juni 2020. Alle Miljøringens medlemmer tilbys anledning til å holde kurset. Vi inviterer med dette til å delta i Tilbudsforespørsel 2020 Kurs i Provetaking MR-GRUNN-PRØVE.

Tilbudsfristen er fredag 13. mars 2020 kl. 12.00. Tilbud sendes med e-post til Miljøringen v/sekretariatet på  post@miljoringen.no.

Svar etter tilbudsevaluering vil bli gitt innen 27. mars og kontrakt med avtalepart forventes å være på plass innen 3. april 2020.

 

Fint om du deler forespørselen med de av dine kollegaer som du tror har nytte av den.

Vårt medlem Envisan inviterer til omvisning på stort havneprosjekt i Sverige

Invitation to visit one of the largest harbour remediation projects in Sweden

Due to Oskarshamn’s long industrial history the harbour became polluted with heavy metals and dioxines. For many decades, this contaminated environment was one of the main sources of pollution of the Baltic Sea. Taking their responsibility to improve the ecological quality of the Baltic Sea, Oskarshamn Kommun invited to a procurement for the remediation and contracted Envisan, the environmental subsidiary of Jan De Nul Group. A total of approximately 400,000 m3 of contaminated sediments are dredged and dewatered with chamber filter presses on-shore, after which the dewatered sediments are transported to a landfill. All water which is released during the dewatering process is treated prior to discharge to the harbour basin.

The dredging is now halfway and will be finished by the end of 2018.

We have the pleasure to invite you for a visit to the remediation project and to offer you an exclusive inside view into one of the largest remediation projects related to contaminated sediments in Sweden.

This visit will take place on the 8th of June.

Please register here to confirm your attendance.

Programme

09h00                  Registration & coffee (Venue: Badholmen, Skeppsbron, 57233 Oskarshamn)

09h15                  Welcoming and introduction

09h45                  Guided visit to the water treatment and dewatering plant, landfill

                             and dredging equipment area

11h30                  End of guided visit & conclusion

12h00                  Lunch

Klikk på denne linken for å se YouTube-snutten:

Oskarshamn – Sweden

 

 

 

 

 

 

Klikk på denne linken for å se YouTube-snutten:

 Trondheim – Norway

 

 

 

 

 

 

Contact:
Mr. Bart Van Renterghem (+46 72 207 16 58)
Mrs. Sofie Herman (+46 73 800 28 35)
Mr. Bert Crollet (+46 70 212 76 57)
E events@envisan.com

Prosjektering Horten Ren Indre Havn

For vårt medlem Horten kommune kunngjør vi herved konkurranse som ligger på Doffin: “Anskaffelsen gjelder detaljprosjektering for prosjektet Horten Ren Indre havn. Detaljprosjekteringen skal omfatte alle arbeider og funksjoner for et ferdig detaljprosjektert tiltak, utarbeidelse av et komplett konkurransegrunnlag for utførelsesentreprise og nødvendige beskrivelser til søknad om tillatelse etter forurensingsloven § 11 og forurensningsforskriftens § 22-6”. Les mer

https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-330164

 

Kontaktperson

Anders Bergsli

Prosjektleder Ren Indre Havn

Tlf: 330 85000 / Mobil: 99691155

anders.bergsli@horten.kommune.no

www.horten.kommune.no

 

 

Tilbudskonkurranse 2: MR-RISG Kurs i Kap. 2. NB inkludert ny tilleggsopplysning

NB Tilleggsopplysning til tilbudsforespørsel pkt. 2.3 Kursinnhold: 
Informasjon om den nye grunnforurensningsdatabasen skal også inngå (22.3.17)

————————–

Til Miljøringens medlemmer 

Tilbudsforespørsel

Miljøringens kurs MR-RISG: Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553. Tilstandsklassifisering, risikovurdering og tiltaksplaner for opprydding av forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. 

Miljøringens tre faste kurs gjennomføres i intervaller på circa to år. MR-RISG ble sist holdt høsten 2015 med stor deltakelse. Høsten 2017 skal det samme kurset arrangeres igjen. Vi inviterer med dette til å delta i en tilbudskonkurranse på utforming og gjennomføring av kurset. Mer info finner du her 2017 MR-RISG Tilbudsforesporsel. 

 

 

Tilbudsfristen er mandag 3. april 2017 kl. 12.00. Tilbud sendes med e-post til Miljøringen v/sekretariatet, post@miljoringen.no. Svar etter tilbudsevaluering vil bli gitt innen 19. april og kontrakt med avtalepart forventes å være på plass senest 28. april 2017.