Tilbudskonkurranse 1: MR-RISS Kurs i praktisk bruk av Miljødirektoratets risikoveileder for forurenset sediment

Til Miljøringens medlemmer 

Tilbudsforespørsel

Miljøringens kurs MR-RISS: Kurs i praktisk bruk av Miljødirektoratets risikoveileder for forurenset sediment. 

Miljøringens tre faste kurs gjennomføres i intervaller på circa to år. MR-RISS ble sist holdt våren 2015 med stor deltakelse. Høsten 2017 skal det samme kurset arrangeres igjen. Vi inviterer med dette til å delta i en tilbudskonkurranse  på utforming og gjennomføring av kurset. Mer info finner du her 2017 MR-RISS Tilbudsforesporsel. 

Tilbudsfristen er mandag 3. april 2017 kl. 12.00. Tilbud sendes med e-post til Miljøringen v/sekretariatet, post@miljoringen.no. Svar etter tilbudsevaluering vil bli gitt innen 19. april og kontrakt med avtalepart forventes å være på plass senest 28. april 2017.

Comments are closed.